Anorexia Nervosa kan thuis met success worden behandeld

Anorexia Nervosa kan thuis met success worden behandeld

Van familie en vrienden wordt een helpende hand verwacht in de strijd tegen Anorexia Nervosa

Anorexia Nervosa kan thuis met success worden behandeld, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht. Belangrijk is evenwel om via een goed opgesteld plan te werk te gaan, met de ruggensteun van dokter, dieetist, psycholoog. De kansen op succes zijn vrij groot wanneer de aandoening met vereende krachten wordt aangepakt. Niemand ziet namelijk graag een familielid, vriend of geliefde aan een eetstoornis ten onder gaan.  

Van familie en vrienden wordt een helpende hand verwacht in de strijd tegen Anorexia Nervosa, van de patiënte wordt verwacht dat zij haar vertrouwen gaat schenken aan de omgeving. Belangrijke punten op de agenda zijn het aanleren van nieuwe eetgewoonten en het onder controle brengen van de eigen emoties. De buitenwereld kan daar een grote rol bij spelen. Voorwaarde is natuurlijk dat die buitenwereld goed begrijpt wat Anorexia Nervosa eigenlijk inhoudt.

Daartoe is het belangrijk dat iedereen in de directe omgeving goed verstaat wat Anorexia Nervosa eigenlijk is. Iemand helpen met de gevreesde aandoening houdt onder andere buiten steunverlening ook het vermijden van conflicten in. Daarbij is het belangrijk dat er zo min mogelijk over voeding en eten wordt gesproken. Verlies echter de rest van de familie niet uit het oog, de kinderen moeten er bijvoorbeeld niet onder te lijden hebben dat de moeder aan Anorexia Nervosa lijdt.

Syndicatie