Gewichtsverlies: verschillende dieetvormen kunnen gelijkaardige resultaten opleveren

Mensen die meer koolhydraten en minder vet eten kunnen evenveel kilo's verliezen als mensen die minder koolhydraten en meer vet eten

Verschillende dieetvormen kunnen gelijkaardige resultaten opleveren, zo blijkt uit een recent onderzoek. Mensen die meer koolhydraten en minder vet eten kunnen evenveel kilo's verliezen als mensen die minder koolhydraten en meer vet eten. Het onderzoek werd uitgevoerd door een team van dieetexperts van Australia's Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation.

Een team onder leiding van onderzoeker Grant Brinkworth kwam tot de conclusie dat in beide gevallen de deelnemers aan het onderzoeksproject een gevoelig gewichtsverlies konden realiseren. De verlies bedroeg voor beide groepen gemiddeld 13,70 kilogram, zonder dat er duidelijke verschillen optraden tussen deze twee groepen. De deelnemers hadden een gemiddelde body mass  index, zodat ook op dat vlak geen verschillen waren bij het begin van onderzoek. Bij een BMI (body mass index) van meer dan 25 is er sprake van overgewicht, boven 30 van obesitas.

Brinkworth meldde in zijn rapport over de studie, die werd gesubsidieerd door Australia's National Heart Foundation, door National Health, door Medical Research Council en door vier grote Australische voedingsbedrijven, dat bij beide groepen een duidelijke verbetering van het geheugen optrad. Qua snelheid van mentale denkprocessen traden geen duidelijke wijzigingen op.

Uit een eerdere analyse bleek dat beide groepen minder angstig, depressief en verward waren na een dieet van acht weken. De categorie die een dieet kregen dat meer koolhydraten en minder vet eten bevatte, zagen wel hun humeur verbeteren in vergelijking met de groep die minder koolhydraten en meer vet kregen. In het laatstgenoemd geval viel het humeur na een korte opstoot terug tot het niveau van voor het opstarten van de testen.

De vraag is uiteraard hoe deze evolutie kan worden verklaard. Een mogelijke verklaring voor het verschil is dat het verminderen van koolhydraten, die een wezenlijk deel uitmaken van het westers dieet, zo'n dramatische wijziging uitmaken dat het humeur van de deelnemers aan het onderzoek daardoor aangetast werden. Meer onderzoek zal echter nodig zijn om deze werkhypothese te bevestigen.

Syndicatie