Mag ik mijn thuisverpleegkundige voor 100% vertrouwen

Mag ik mijn thuisverpleegkundige voor 100% vertrouwen

UHasselt en Wit-Gele Kruis Limburg  meten veiligheidscultuur thuisverpleegkundigen

Steeds meer mensen doen beroep op thuisverpleegkundigen in plaats van opvang in een zorginstelling of ziekenhuis. De trend wijst duidelijk in de richting van meer thuiszorg, in de mate van het mogelijke wil iedereen in zijn vertrouwde thuisbasis verzorgd worden. Maar soms rijst de vraag of thuisverzorging qua kwaliteit en veiligheid wel evenwaardig is aan opname in instelling of ziekenhuis. Op dat vlak werd recent een nieuw interessant onderzoek uitgevoerd, waar u hieronder de resultaten van vindt.

Binnen het Wit-Gele Kruis is er voldoende aandacht voor patiëntveiligheid, maar er is nog ruimte voor verbetering. Dat blijkt uit een veiligheidscultuurmeting uitgevoerd door de UHasselt en WGK Limburg bij 1.200 thuisverpleegkundigen. “Kwaliteitsvolle, veilige zorg is brandend actueel. Om medische incidenten te vermijden, is een open patiëntveiligheidscultuur – waarin zorgverleners in alle openheid kunnen praten over de oorzaken van medische fouten – essentieel”, aldus Wit-Gele Kruis Limburg.

Een belangrijke voorwaarde voor een veilige zorgomgeving is het ontwikkelen van een open, opbouwende patiëntveiligheidscultuur – zeg maar de perceptie en houding van zorgverleners ten aanzien van veilige zorg. “Het begrip cultuur is sterk ingeburgerd in sectoren zoals de luchtvaart en defensie en krijgt ook steeds vastere voet aan de grond in de zorgsector”, aldus prof. dr. Dominique Vandijck (UHasselt).

“Een positieve veiligheidscultuur wordt gekenmerkt door openheid en vertrouwen. Zorgverleners worden gestimuleerd om (medische) incidenten te melden en bespreekbaar te maken, om er vervolgens uit te leren en erover te kunnen waken dat zulke incidenten zich niet herhalen. Uit wetenschappelijk onderzoek weten we immers dat er per 100 huisartsraadplegingen twee tot drie incidenten voorkomen. En deze cijfers zijn slechts het topje van de ijsberg.”

De resultaten van de veiligheidscultuurmeting van het Wit-Gele Kruis Limburg zijn overwegend positief. Professor Vandijck: “Thuisverpleegkundigen hebben het gevoel dat er binnen het WGK duidelijk aandacht is voor en gewerkt wordt aan patiëntveiligheid.” Vooral de onderlinge collegialiteit ervaren ze als erg positief. Bovendien wordt, aldus de deelnemers, voldoende gecommuniceerd over medische incidenten. “Hierdoor krijgen ze de kans om te leren van fouten.”

Syndicatie