Computer bediend door de hersenen kan levenskwaliteit patiënten met verlamming gevoelig verbeteren

Computer bediend door de hersenen kan levenskwaliteit patiënten met verlamming gevoelig verbeteren

Cursor zou met de hersenen bewogen kunnen worden

De wetenschap staat voor niets en ook op het vlak van mensen met verlammingen wordt er volop nieuw onderzoek verricht. Die research levert soms verrassende resultaten op. Zo kan de computer de levenskwaliteit van patiënten met verlamde lichaamsdelen gevoelig helpen verbeteren. Probleem blijft natuurlijk de bediening van die computer.

Daar lijkt nu een oplossing voor in de maak te zijn. De cursor van de computer zou met de hersenen bewogen kunnen worden, zo wijst een studie uit die bij rhesusapen werd verricht.  Bij verlamde personen zouden elektroden in de hersenen ingeplant worden, waardoor interactie met de computer mogelijk wordt via elektrische impulsen afgegeven door de gedachten. Het lijkt science fiction, maar blijkt technisch gesproken mogelijk.

Nicholas Hatsopoulos, professor neuroscience aan de University of Chicago, stelt vast dat het belangrijkste probleem momenteel het bekomen van voldoende feedback van de impulsen is om de cursor op een correcte manier te bedienen. Bij de studie, waarvan de resultaten gepubliceerd werden in Journal of Neuroscience, werd gebruikgemaakt van twee rhesusapen die er op getraind waren om de cursor met hun hersenen te bedienen. In combinatie met het gebruik van robots bleek de efficiëntie van de apen bij het bedienen van de computer met 40% te zijn gestegen. Het Is natuurlijk nog te vroeg om mensen met een verlamming al veel hoop te geven, maar op langere termijn zijn er wel degelijk mogelijkheden weggelegd.