Cognitieve therapie als patiënten die met een depressie af te rekenen hebben

Cognitieve therapie als patiënten die met een depressie af te rekenen hebben

Problemen kunnen in verschillende delen opgedeeld worden

Iedereen heeft af en toe wel eens last van de ‘blues', maar wie met een depressie af te rekenen heeft, bekijkt het leven wel door een heel donkere bril. Er bestaan verschillende vormen van depressie, ook wat betreft de aard en de ernst. Onder een depressie rekenen we niet de kleine dipjes die na verloop van tijd als het ware vanzelf opnieuw overgaan.

De meer serieuze vormen van depressie kunnen als een molensteen om iemands nek te komen hangen. Uit interviews met depressielijders blijkt dat deze plots in een ‘zwart gat' zijn getuimeld, zonder enige vorm van houvast. Het enige wat er op zit is te wachten tot de bodem wordt bereikt. Pas daarna kan er aan een (voorzichtig) herstel worden gedacht.

Vaak is het gedachtenproces het grootste probleem. Een negatieve gedachtencirkel duwt iemand steeds dieper in de put. Iedereen heeft wel eens last van negatieve gedachten, maar bij depressielijders zijn die wel extreme negatief. Bij depressielijders kunnen deze gedachten zelfs het beeld van iemands realiteit volledig vertekenen. De vraag is hoe deze negatieve spiral kan worden doorbroken.

Cognitieve therapie zou een oplossing kunnen bieden, zeggen sommige medische wetenschappers. Via deze vorm van therapie kunnen depressielijders de negatieve gedachtenspiraal doorbreken. Bekeken over wat langere termijn kan via cognitieve therapie het beeld op de werkelijkheid opnieuw wat positiever inkleuren. Of met andere woorden: depressielijders kunnen heel anders tegen de wereld gaan aankijken.

Volgens sommige studies kan het effect van cognitieve therapie op depressielijders bijna even groot zijn als dat van antidepressiva, op voorwaarde uiteraard dat de therapie op de juiste manier wordt gebruikt. Ze geeft depressielijders als het ware een gebruiksaanwijzing die aangeeft hoe ze met negatieve gedachten kunnen leren omgaan.

De combinatie van cognitieve therapie met antidepressiva kan zelfs nog een positievere invloed hebben op het genezingsproces van depressielijders. Deze combinatie kan in het beste geval de duur van de depressie gevoelig verminderen. Bovendien is proefondervindelijk bewezen dat bij depressielijders symptomen als vermoeidheid, angst en een laag zelfvertrouwen kunnen verholpen worden. Op die manier kan het leven van depressielijders - leven dat op zich allesbehalve makkelijk is - in aanzienlijke mate veraangenaamd worden.