Voortekenen van Alzheimer kunnen al in relatief vroeg stadium worden herkend

Voortekenen van Alzheimer kunnen al in relatief vroeg stadium worden herkend

Mensen van middelbare leeftijd met hoger risico op Alzheimer hebben genetische afwijking

De University of Wisconsin School of Medicine and Public Health kwam op basis van een uitgebreide studie tot de conclusie dat de voortekenen van Alzheimer al in relatief vroeg stadium kunnen worden herkend. Mensen van middelbare leeftijd met hoger risico op Alzheimer hebben een genetische afwijking, meer bepaald een genetische variant. Deze categorie blijkt minder hersenvolume in aangetaste zones te hebben. Bovendien scoren ze slechter op het vlak van onthouden en leren.

Mensen met een gemiddelde leeftijd van 54 jaar en met de Tomm40-variatie in de genen hebben vergelijkbare problemen wat betreft leren en onthouden. De deelnemers aan de studie die deze genetische variatie vertoonden, bleken ook over minder grijze hersenmassa te beschikken wat betreft emoties en zelfreflectie. De situatie kon met andere woorden met pre- Alzheimer worden vergeleken.

De rol van de Tomm 40-variatie werd in 2010 ontdekt door Duke University, een onderdeel van de University of Wisconsin School of Medicine and Public Health. Onderzoeker Allen Roses ontdekt de afwijking op het APOE gen. Volgens Roses dat Tomm 40 bruikbaar kan zijn voor het meten van de risico's op de ziekte van Alzheimer.

Sterling Johnson, neuropsycholoog aan de University of Wisconsin School of Medicine and Public Health, is van mening dat aan Alzheimer een proces voorafgaat waarbij de genetisch factor correleert met fysiologische en structurele veranderingen. Johnson spreekt in dat verband van een biomarker, een soort thermometer die de risico's op de aandoening van Alzheimer meet.

De resultaten van het onderzoek werden voorgesteld op de International Conference on Alzheimer's Disease in Honolulu. De test op de Tomm 40-variatie is voorlopig nog niet commercieel beschikbaar, maar dat zal relatief snel komen. Bijkomend voordeel is dat de test allesbehalve duur is. De University of Wisconsin School of Medicine and Public Health praat momenteel met een viertal bedrijven over de commercialisering van de test. Die zou binnen afzienbare op de markt kunnen komen.

Syndicatie