Maagzuur en astma gaan dikwijls samen

Maagzuur en astma gaan dikwijls samen

Onderzoek wijst uit dat astma-patiënten tweemaal zo veel kans hebben om gastroesophageal reflux disease (GERD) te krijgen

Wetenschappelijk is vastgesteld dat maagzuur en astma dikwijls samengaan. Meer dan 75% van de astmalijders hebben eveneens kans om gastroesophageal reflux disease (GERD) te krijgen. Bij zware astmalijders, die aan een chronische vorm van de aandoening lijden, is de kans zelfs zeer groot dat ze aan maagzuur lijden.

Onderzoek wijst uit dat over het algemeen astma-patiënten tweemaal zo veel kans hebben om gastroesophageal reflux disease (GERD) te krijgen. Deze vorm van maagzuur komt neer op het feit dat zuur uit de maag terug naar boven komt in de slokdarm. Dit gaat gepaard met een brandend gevoel, dat we allemaal als maagzuur kennen.

Hoe kan gastroesophageal reflux disease (GERD) verklaard worden? Heel eenvoudig: meestal wordt het maagzuur in de maag gehouden door een klepje aan de bodem van de slokdarm. In sommige gevallen raakt dit klepje stuk, met als gevolg dat het maagzuur opnieuw opkomst. Maagzuur is overigens minder onschuldig dan algemeen wordt aangenomen. Wanneer het brandend gevoel niet wordt bestreden, kan het eventueel leiden tot longbeschadiging, zweren in de slokdarm en in het ergste geval zelfs Barrett's slokdarm, wat aanleiding kan geven tot slokdarmkanker.

Welke band bestaat er tussen astma en gastroesophageal reflux disease (GERD)? Hoewel onderzoek een duidelijk verband tussen beiden heeft vastgesteld, is de juiste relatie tussen beiden onbekend. GERD kan de symptomen van astma doen verergeren, maar het omgekeerde is eveneens het geval. Astma kan de symptomen van GERD doen toenemen. Sommige geneesmiddelen voor de bestrijding van astma doen trouwens hetzelfde.

Dat er wel degelijk een relatie tussen beiden bestaat, wordt ook aangetoond door het feit dat de behandeling van GERD in veel gevallen de symptomen van astma doet afnemen. Er wordt nog altijd wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de reden waarom gastroesophageal reflux disease of GERD een relatie onderhoudt met astma, maar concrete aanwijzingen die naar een verklaring kunnen leiden ontbreken nog steeds. Sommige wetenschappers denken dat GERD op een of andere manier aan de basis ligt van astma, maar duidelijke bewijzen daaromtrent ontbreken.

Syndicatie