Sexuele opvoeding van kinderen vergt tijd en geduld

Sexuele opvoeding van kinderen vergt tijd en geduld

Een eenmalig voorlichtingsgesprek volstaat niet om kinderen met sex te leren omgaan

Uit een nieuwe studie blijkt dat een eenmalig voorlichtingsgesprek niet volstaat om kinderen met sex te leren omgaan. De sexuele opvoeding van kinderen vergt heel wat tijd en geduld en ouders moeten zich daar bewust van zijn. Praat vaak en veelvuldig over sex en doe of het de gewoonste zaak van de wereld is. Alleen op die manier zal u uw kinderen op een adequate manier op hun toekomstig sexueel leven voorbereiden.

Steven C. Martino, researcher en psycholoog bij Rand Corporation in Pittsburgh, is de auteur van een studie die de sexuele voorlichting van kinderen door de ouders onderzocht. Hij kwam tot de conclusie dat ouders vaak en op regelmatige tijdstippen over sex met hun kinderen moeten praten. Daarbij moeten alle onderdelen van een volwassen sexueel leven aan bod kunnen komen. Wie er zich probeert vanaf te doen met één lang gesprek, loopt het risico dat de kinderen slechts bepaalde aspecten van het gesprek gaan herinneren en de rest prompt weer vergeten.

De studie van Martino verscheen in het tijdschrift Pediatrics. Hij kwam tot de conclusie dat heel wat kinderen die op de juiste manier zijn voorgelicht sex gaan uitstellen tot op wat latere leeftijd, om de simpele reden dat hun nieuwsgierigheid al deels is bevredigd. Bovendien zullen ze op een veiligere manier aan sex gaan doen, aangezien ze zijn gewaarschuwd voor de gevaren verbonden aan sexueel overdraagbare aandoeningen.

Martino deed onderzoek bij 312 kinderen in de leeftijd tussen 6 en 10 jaar. De ouders van deze kinderen kregen een lijst met 22 sexueel gerelateerde onderwerpen voorgelegd. Een deel van de kinderen kreeg slechts beperkte voorlichting, de andere helft werd door hun ouders via regelmatige gesprekken op de hoogte gebracht van wat liefde, sex enzovoort allemaal inhoudt. Zowel jongens als meisjes werden gewaarschuwd voor de risico’s verbonden aan een tienerzwangerschap. 

Uit vorig onderzoek was al gebleken dat een grondige voorbereiding op een sexueel actief leven de beste voorbereiding was. Deze vaststelling werd door de studie van Martino alleen maar bevestigd. Hij en zijn team onderzochten bovendien hoe makkelijk of hoe moeilijk het was om met de kinderen over sex te praten. Onderwerpen die aan moesten komen tijdens de gesprekken waren de beslissing om sex te hebben, de gevolgen van een zwangerschap, voorbehoedsmiddelen, hoe het voelt om sex te hebben, het gebruik van een condoom enzovoort.

Uiteindelijk bleek dat het regelmatig aankaarten van deze onderwerpen met voorsprong de beste oplossing bleek te zijn. Gemiddeld werd in de loop van een jaar ongeveer tien keer over sex gepraat. De kinderen die zo met sex kennis maakten, waren veel beter in staat om over het onderwerp te communiceren. Bovendien bleek dat in de praktijk de band met hun ouders ook nog eens was toegenomen. Hoe meer onderwerpen ter sprake kwamen, hoe opener het gesprek verliep.

Syndicatie