Wie lijdt aan de ziekte van Menière doet het beter kalmpjesaan

Wie lijdt aan de ziekte van Menière doet het beter kalmpjesaan

Stress, alcohol enzovoort kunnen aanvallen van ziekte van Menière uitlokken

Patiënten die lijden aan de ziekte van Menière kunnen zich gedurende lange periodes relatief goed voelen, waarna er zich weer een aantal aandient. Deze aanvallen kunnen plots en onverwacht komen, zonder dat er sprake is van symptomen die er op wijzen dat er een aanval op komst is.

Hoe die aanval er uitzien, is op voorhand eveneens onbekend. Sommige aanvallen bij Menière-patiënten blijven beperkt tot korte periodes van duizeligheid, die echter snel overgaan. Op andere momenten kunnen die aanvallen echter bijzonder hevig zijn, in zoverre zelfs dat diegene die ze moet ondergaan nog amper op zijn of haar benen kan staan. De vergelijking met dronkenschap dringt zich op, echter een vorm van dronkenschap die zonder het gebruik van alcohol gepaard gaat.

Kunnen deze aanvallen worden voorkomen? Tot dusver niet, toch alleszins niet wat medicatie betreft. Het probleem is dat de oorzaken van de ziekte van Menière niet bekend zijn, zodat ze ook moeilijk kan worden bestreden. Maar de medische wetenschap geeft steevast het advies om de levensstijl enigszins aan te passen.

Wie lijdt aan de ziekte van Menière doet het beter kalmpjesaan. Een opvallend gegeven is dat nogwat wat mensen die lijden aan deze aandoening een stresserend bestaan lijden. De dokter zal dan ook het advies geven om bijvoorbeeld een uurtje of zo langer te slapen. De praktijk wijst uit dat dit advies vaak een positief effect heeft.

Stress, alcohol enzovoort kunnen dus aanvallen van de ziekte van Menière uitlokken, maar de reden waarom is nog altijd onduidelijk. Misschien is het hier een kwestie van geduld, want er wordt momenteel veel medisch onderzoek naar deze aandoening verricht. Er wordt dringend uitgekeken naar een oplossing, want Menière-patiënten gaan gezien de hevigheden van de aanvallen soms door een ware hel.