Hoe gevaarlijk is het inademen van vervuilde lucht?

Hoe gevaarlijk is het inademen van vervuilde lucht?

Grote gevolgen voor volksgezondheid door overmatige emissies Volkswagen

Vroeger werd er nauwelijks aandacht aan besteed, maar tegenwoordig is dat wel anders. Fijn stof zou een uitermate slechte invloed hebben op onze gezonheid en kan leiden tot dodelijke ziekten. Daarmee wordt bijvoorbeeld in landen als China met een bovenmatige luchtvervuiling het dringende advies gegeven om indien mogelijk mondmaskers te dragen. Maar daarnaast wordt er ook veel aandacht besteed aan de Volkswagen-affaire, waarbij deze autoreus bewust gesjoemeld zou hebben om de uitlaatnormen aan de laars te lappen. De gevolgen van dit schandaal worden stilaan duidelijk.

Onderzoekers van het MIT en Harvard (onder wie UHasselt-professor Robert Malina) schatten dat de overmatige emissies van VW in Duitsland kunnen leiden tot 1.200 vroegtijdige sterfgevallen in Europa (waaronder 23 in België). Dat komt overeen met 13.000 verloren levensjaren en 1,9 miljard euro aan gezondheidskosten. De resultaten verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Environmental Research Letters’.

In september 2015 gaf de Volkswagen-groep toe dat ze bij tests van VW-voertuigen in de VS ‘manipulatie-instrumenten’ gebruikte om de emissiemetingen te verlagen. Wereldwijd zijn mogelijk 11 miljoen auto’s verkocht tussen 2008 en 2015 getroffen, waaronder 2,6 miljoen in Duitsland. Uit de wegtests van de betrokken voertuigen blijkt dat hun emissiewaarden van stikstofoxiden (NOx) op 0,85 g/km lagen – meer dan vier keer de Europese limiet van 0,18 g/km. In oktober 2015 beval de Duitse motortransportautoriteit KBA de terugroeping van alle betrokken personenwagens die nog in gebruik waren.

Onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology en Harvard University – onder wie UHasselt-milieueconoom Robert Malina – bestudeerden de impact op de menselijke gezondheid en de economische kosten van de overmatige emissies van de VW-auto’s die in Duitsland rondrijden. Aan de hand van een atmosferisch chemiemodel legden ze in hun werk een verband tussen de overmatige  NOx-emissies en veranderingen in de blootstelling van de bevolking aan luchtverontreinigende stoffen. “Die veranderingen worden dan gerelateerd aan wijzigingen in het aantal vroegtijdige overlijdens en verloren levensjaren.” Inderdaad, stilaan worden de gevolgen van het VW-schandaal in hun volle omvang duidelijk.

 

Syndicatie