Duidelijk verband tussen sommige ziekten en een slechte (onwelriekende) adem

Duidelijk verband tussen sommige ziekten en een slechte (onwelriekende) adem

Mensen die aan bepaalde ziekten lijden, moeten extra op hun hoede zijn voor een een slechte (onwelriekende) adem

Er bestaat een duidelijk verband tussen sommige ziekten en het hebben van een slechte (onwelriekende) adem. Mensen die aan bepaalde ziekten lijden, moeten zodoende extra op hun hoede zijn voor een slechte(onwelriekende) adem, want zij lopen om diverse redenen een veel grotere kans om ‘uit hun bek te gaan stinken’ (wie heeft deze uitdrukking bedacht?).

Op de eerste plaats is er het effect van de medicatie. De inname van sommige medicijnen kan rechtstreeks aan de basis liggen van een slechte (onwelriekende) adem. Duidelijke regels vallen hier echter niet te trekken. Sommige mensen zullen een bepaald medicijn innemen zonder hiervan ook maar de minste hinder te ondervinden. In andere gevallen kan de inname van hetzelfde medicijn onverbiddellijk aanleiding geven tot een slechte (onwelriekende) adem. Het verband met alcohol kan meteen worden gelegd. In het geval van het drinken van alcoholhoudende dranken is de alcohol in bier, wijn of borrels verantwoordelijk voor de slechte (onwelriekende) adem, in het geval medicijnen is de werkzame stof in de geneesmiddelen debet aan dit (vervelend) neveneffect.

Daarnaast is de toestand van het gebit belangrijk bij het voorkomen van een slechte (onwelriekende) adem. Bacteriën en de opbouw van plakken in de mond, afkomstig van voedsel dat tussen de tanden is beland, zijn in veel gevallen oorzaak van een slechte (onwelriekende) adem. Ook tussen andere mondziekten en een slechte (onwelriekende) adem kan meteen een verband gelegd worden. Een ontsteking in de mond (‘abces’) zal onvermijdelijk leiden tot een slechte (onwelriekende) adem. Ook ‘slechte’ tanden zijn een mogelijke bron van onheil. Heel wat mensen laten de tanden in hun mond ‘verrotten’, met alle gevolgen van dien.

De onsteking van het tandvlees is een belangrijke oorzaak van een slechte (onwelriekende) adem. Aan deze aandoening is een specifieke geur verbonden, die nog het best als metaalachtig kan worden omschreven en die eigenlijk met geen andere geur te vergelijken valt. Daarnaast zijn er natuurlijk ook de kankers in mond en keel, die eveneens aan de basis van een slechte (onwelriekende) adem kunnen liggen. De geur kan sterker worden naarmate de ziekte zich in een verdergevorderd stadium bevindt.

Maar er zijn ook een aantal ziekten die geen rechtstreeks verband houden met de mond die aanleiding kunnen geven tot een slechte (onwelriekende) adem en waarmee niet meteen een verband zal worden gelegd. Zo kunnen problemen in de neus gevolgen hebben voor de kwaliteit van de adem. Sinusitis en andere ziekten waarbij de neus centraal staat, kunnen rechtstreeks de oorzaak van een slechte (onwelriekende) adem vormen.

Ook diabetespatiënten moeten opletten. Een symptoom van een hoog suikergehalte in het bloed is namelijk een sterke, fruiterige geur. Maagproblemen liggen eveneens vaak aan de basis van het opduiken van een slechte (onwelriekende) adem. Vermelden tenslotte nog een aantal andere ziekten die een invloed kunnen hebben, zoals HIV, leverziekten, longproblemen, kanker enzovoort.   

Syndicatie