Hoe laat ik een slechte (onwelriekende) adem behandelen?

Hoe laat ik een slechte (onwelriekende) adem behandelen?

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen, maar wie last heeft van een slechte (onwelriekende) adem kan daar wel degelijk iets aan doen

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen, maar wie last heeft van een slechte (onwelriekende) adem kan daar wel degelijk iets aan doen. Het spreekwoord heeft in die zin gelijk dat een slechte (onwelriekende) adem voorkomen kan worden. Persoonlijk hygiëne speelt daarbij een belangrijke rol, maar ook de factor voeding wordt vaak over het hoofd gezien. Wie de juiste dingen eet, zal minder last van een slechte (onwelriekende) adem dan wie maar gewoon eet waar hij zin heeft. Hierbij wel de opmerking dat sommige mensen gevoeliger zijn anderen wat betreft het ontwikkelen van een slechte (onwelriekende) adem. Er zijn inderdaad, tot spijt van wie het benijdt, mensen die letterlijk alles kunnen eten zonder dat ze af te rekenen krijgen met een slechte (onwelriekende) adem.

Gezien het belang van de voeding, zal het logisch zijn dat bij de behandeling van een slechte (onwelriekende) adem de factor voeding eveneens een belangrijke rol zal spelen. Wie ook de behandeling doet, steeds zal als uitgangspunt uw voedingspatroon functioneren. Naargelang de situatie zich voordoet, zal aan dit voedingspatroon gesleuteld worden om zo het probleem van een slechte (onwelriekende) adem op te lossen.

Wie komt in aanmerking om een slechte (onwelriekende) adem te behandelen? Op de eerste plaats natuurlijk de tandarts. Het is aan hem of haar om eventuele wijzigingen in uw dieet aan te brengen. Voeding is echter maar één van de factoren die een rol kunnen spelen bij een slechte (onwelriekende) adem. Ook medicatie kan bijvoorbeeld een rol spelen. Stel daarom een lijstje op de geneesmiddelen die u (eventueel) neemt. Een ervaren tandarts zal over voldoende vakkennis beschikken om op dat lijstje die medicijnen aan te wijzen die mogelijk verantwoordelijk zijn voor uw slechte (onwelriekende) adem.

Het kan echter ook zijn dat uw tandarts tot de conclusie dat met uw voeding niets fout is en dat ook de ingenomen geneesmiddelen onmogelijk verantwoordelijk kunnen zijn voor de slechte (onwelriekende) adem. In dat geval moet de oorzaak elders worden gezocht, wat niet bepaald goed nieuws is. Het kan namelijk zijn dat uw slechte (onwelriekende) adem het gevolg is van een ziekte waaraan u lijdt. Verschillende ziektes komen daarvoor in aanmerking, waaronder ontsteking van het tandvlees. Die kan door uw tandarts of door een dokter worden behandeld.

Uw tandarts zal u in een tweede fase advies geven over welke producten u best gebruikt om in de toekomst zo min mogelijk hinder te ondervinden van slechte (onwelriekende) adem. Mondwater kan een oplossing bieden, zij het dat die meestal van tijdelijke aard is. Om te voorkomen dat u aan slechte (onwelriekende) adem blijft lijden, is het absoluut noodzakelijk dat de oorzaken van deze kwaal aangepakt worden. Pas daarna bent u verlost van het gevoel dat andere mensen u moeten vanwege een slechte (onwelriekende) adem.

Syndicatie