Cataract (grijze staar) opereren kan op drie manieren

Meeste gevallen van cataract (grijze staar) zijn een gevolg van ouderdom

Cataract, een vertroebeling van de ooglens met gezichtsverlies tot gevolg, is één van de meest gevreesde oogziekten. De lens - die van nature helder is - raakt ‘bewolkt', met alle gevolgen van dien. De meeste gevallen van cataract zijn een gevolg van ouderdom, maar bij sommige mensen is de aandoening aangeboren of ontwikkelt ze zich als een gevolg van fyische of chemische kwetsuren. Cataract kan overigens in sommige gevallen ook het gevolg zijn van het gebruik van geneesmiddelen.

Cataract opereren - één van de meest voorkomende vormen van oogoperaties - kan op drie manieren. Tijdens de operatie wordt de vertroebelde lens weggenomen of gereinigd en vervangen door een lens die door mensenhanden is vervaardigd. Bij de eerste vorm van operatie wordt een middelgrote snede gemaakt aan de kant van het hoornvlies. Het centrale gedeelte van de lens wordt vervolgens in één beweging verwijderd. Deze vorm van cataractoperatie wordt vaak gebruikt voor geavanceerde vormen van de aandoening, meer bepaald wanneer de lens dicht zit.

Phacoemulsificatie wordt ook "small incision cataract surgery"  genoemd, het betreft een meer geavanceerde vorm van extracapsular cataract extractie. De meeste verwijderingen van een cataract gebeuren tegenwoordig via phacoemulsificatie. Bij deze vorm van ingreep kan een kleinere snede volstaan om de lens te verwijderen. Onder lokale verdoving zal de chirurg de operatie doorvoeren door een kleine insnijding te maken aan de kant van het hoornvlies. Een toestel dat ultrageluiden voort brengt wordt in het oog aangebracht en breekt de lens in kleine delen. Die kleine deeltjes worden vervolgens verwijderd door de gemaakte incisie.

Een oudere vorm van cataract operatie is de intracapsular cataract operatie, waarbij de lens in één stuk wordt verwijderd. Deze vorm van operatie wordt nog maar zelden toegepast, dit vanwege het feit dat een grotere incisie noodzakelijk is. Toch zal deze ingreep in zeldzame gevallen nog gebeuren, bijvoorbeeld in geval van opgelopen trauma's. Wanneer de lens is weggenomen wordt deze vervangen door een door mensenhanden vervaardigde intraoculaire lens of IOL, gemaakt van plastiek, silicoon of een andere kunststof.

De IOL focust licht op de retina (het netvlies) en helpt u uw zicht verbeteren. Zelfs wanneer u natuurlijke lens vervangen is door een intraoculaire, mag u niet vergeten om uw bril aan te passen. Een cataract operatie is inmiddels standaard geworden, ze kan op een uurtje uitgevoerd worden. Ziekenhuisopname is zelfs niet nodig. 

Syndicatie