Ogen als spiegelbeeld van de gezondheid: veel ziekten zijn zichtbaar in de ogen

Ogen als spiegelbeeld van de gezondheid: veel ziekten zijn zichtbaar in de ogen

Sommige aandoeningen zijn zichtbaar in de ogen alvorens ze zich daadwerkelijk via symptomen manifesteren

Ogen gelden als spiegelbeeld van de ziel, maar zijn veel meer dan dat. Nogal wat wetenschappers beschouwen de ogen ook als spiegelbeeld van de gezondheid in die zin dat veel ziekten zichtbaar zijn in de ogen. Sommige aandoeningen zijn zelfs zichtbaar in de ogen alvorens ze zich daadwerkelijk via symptomen manifesteren, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.

Andrew Iwach, professor ophthalmologie aan de University of California in San Francisco en executive director van het Glaucoma Center of San Francisco, merkt op dat verschillende invloeden een effect op de ogen hebben. Dat kan op verschillende manieren gebeuren, door verkleuringen van de ogen maar ook zwellingen enzovoort. Iwach heeft via onderzoek vastgesteld dat niet alleen oogziekten als cataract en glaucoom in de ogen zichtbaar zijn, maar ook bijvoorbeeld diabetes en hart- en vaatziekten. Uit zijn studie blijkt dat bij een duidelijke lectuur van de ogen heel wat ziektebeelden herkend kunnen worden alvorens de symptomen er van zich daadwerkelijk manifesteren.

Door de ogen lopen zenuwen, aders enzovoort. Het is de enige plaats op ons lichaam waar deze levensnoodzakelijke zenuwen en aders aan de oppervlakte zichtbaar zijn, nergens anders zijn ze zonder operationeel ingrijpen te bekijken. Wanneer er iets mis is met de zenuwen of aders in de ogen, is dat waarschijnlijk ook het geval met andere zenuwen of aders op andere plaatsen in het lichaam.

Iwach heeft een lange lijst opgesteld met ziekten die zich via de ogen manifesteren. Het gaat niet alleen om diabetes en hart- en vaatziekten, maar ook om HIV, kanker en sommige erfelijk overdraagbare ziekten. Die lijst is volgens Iwach voldoende lang om een regelmatig onderzoek van de ogen te rechtvaardigen. Andere medische wetenschappers zijn overigens dezelfde mening toegedaan als Iwach.

Ruth D. Williams, ophthalmologe, specialiste in glaucoom en tevens zoals Iwach adviseur van de American Academy of Ophthalmology, adviseert aan iedereen boven de 40 om regelmatig de ogen te laten onderzoeken. Dat onderzoek geldt dan niet alleen glaucoom en/of cataract, maar ook andere aandoeningen. Dat advies is op de eerste plaats nuttig voor mensen die een familiegeschiedenis hebben wat een bepaalde ziekte betreft.

Syndicatie