Wat kunnen de gevolgen zijn van de ziekte van Lyme?

Wat kunnen de gevolgen zijn van de ziekte van Lyme?

Ziekte van Lyme is zelden dodelijk, maar de symptomen kunnen wel serieus zijn

De ziekte van Lyme wordt overgedragen door teken die drager zijn van de Borrelia Burgdorferi bacterie. Een geïnfecteerde tekenbeet kan volstaan om de ziekte over te dragen, op voorwaarde dat de teek zich minstens 36 uur aan de huid heeft vastgehecht. De aandoening is goed te bestrijden, op voorwaarde uiteraard dat ze tijdig wordt herkend.

Wat kunnen de gevolgen zijn van de ziekte van Lyme? In het begin zijn de gevolgen eerder beperkt. Ze kunnen vrij divers zijn, inclusief onder andere jeuk, pijn, een lichte vorm van koorts enzvoort. Deze gevolgen duiken binnen één tot vier weken na het oplopen van de tekenbeet op. Ze worden echter niet altijd als dusdanig herkend, ook al omdat ze sterk gelijken op andere aandoeningen. Wie veel buiten vertoeft, zal echter op zijn of haar hoede moeten zijn voor de ziekte van Lyme.

Deze ziekte van Lyme is zelden dodelijk, maar de symptomen kunnen wel serieus zijn. Op lange termijn kan er sprake zijn van geheugenverlies, verlammingsverschijnselen, pijn aan de gewrichten, problemen met de huid enzovoort. Een waakzame dokter zal bij het zien van deze symptomen spontaan polsen naar een mogelijk langdurig vertoeven in de natuur, waarbij de link naar tekenbeter automatisch kan worden gelegd.

Syndicatie