Opwarming van de aarde kan gevallen van ziekte van Lyme doen toenemen

Harvard Medical School ziet ook gevallen van nierstenen, malaria, depressie en ademhalingsmoeilijkheden toenemen

De opwarming van de aarde kan de gevallen van ziekte van Lyme doen toenemen, zo is uit een studie gebleken. Harvard Medical School, waar de studie werd uitgevoerd, ziet ook de gevallen van nierstenen, malaria, depressie en ademhalingsmoeilijkheden toenemen als gevolg van het stijgen van de temperatuur.

De klimaatverandering zal de risico's voor de gezondheid doen toenemen, zo stelt Paul Epstein, associate directeur bij Harvard's Center for Health and the Global Environment in Boston. Het probleem is bekend: als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen stijgt de temperatuur van de aarde. Als gevolg daarvan verschuiven klimaatgorders en treden er verschuivingen op in de samenstelling van fauna en flora.

De studie uitgevoerd door Harvard Medical School gebeurde in opdracht van American Medical Association. Dat de aarde opwarmt als gevolg van de uitstoot van CO² en van de ontbossing van de aarde, is inmiddels algemeen aanvaard. De opwarming van de aarde zal natuurrampen veroorzaken, zoals wateroverlast, hittegolven en bosbranden. Naarmate de temperatuur verder stijgt, zullen de gevolgen van de opwarming snel duidelijker worden. Uiteindelijk zal volgens de studie de gezondheid van de mensen er onder gaan lijden, op de eerste plaats die van kinderen en oudere mensen.

Cecil Wilson, president-elect van de American Medical Association, verwacht een forse stijging van het aantal opnames in ziekenhuizen voor longontstekingen, chronische longaandoeningen en andere ademhalingsproblemen. Een hogere temperatuur betekent ook dat de mensen gevoeliger gaan worden voor andere ziektes, ziektes waartegen ze misschien minder weerstand hebben.

Volgens Wilson, die de problematiek al uitlegde in een brief aan president Barack Obama, moet de medische wetenschap zich klaarmaken voor een ingrijpende verandering in de algemene gezondheidssituatie. De impact van de klimaat verandering zal in sommige regio's duidelijker voelbaar worden dan in andere, maar uiteindelijk zal geen enkel deel van de wereld aan de gevolgen er van ontsnappen.

Omdat het klimaat warmer wordt, zal bijvoorbeeld het risico op nierstenen toenemen. Door uitdroging zal de urinestroom dunner worden, waardoor er meer vuil in de nieren zal achterblijven. Dat vuil zal aaneenklitten tot nierstenen.

In een warmer klimaat zullen teken beter gedijen, met een toename van de ziekte van Lyme tot gevolg. De opgewarmde aarde zal ook massale verhuizingen tot gevolg hebben, wat dan weer aanleiding gaat geven tot depressies, angststoornissen en andere psychische stoornissen.

Syndicatie