Cognitieve therapie effectief bij bestrijding depressie

Ook zwaardere vormen van depressies kunnen met cognitieve therapie succesvol bestreden worden

Uit
onderzoek blijft dat cognitieve therapie succesvol ingezet kan worden
bij de bestrijding van de depressies. Deze vorm van behandeling behoeft
bovendien niet onder te doen voor andere vormen van behandeling, zo
blijkt. Recent zijn er nogal wat studies over het verband tussen
cognitieve therapie en depressies verschenen.

Eén van de meest
recente studies was het werk van Robert DeRubeis, professor psychologie
aan de University of Pennsylvania. Volgens deze onderzoeker liggen er
duidelijke bewijzen op tafel die de efficiëntie van cognitieve therapie
kunnen aantonen, ook bij zwaardere vormen van depressie. DeRubeis
baseert zijn inzichten op de resultaten van honderden onderzoeken met
mensen die aan een depressie lijden.

DeRubeis kwam tot de
conclusie dat cognitieve therapie een even positief effect heeft bij de
behandeling van een gewone depressie als geneesmiddelen. Mits op de
juiste manier toegepast, zijn de positieve gevolgen van cognitieve
therapie al vrij snel merkbaar. DeRubeis, die een groot voorstander is
van cognitieve therapie, meent te weten dat cognitieve therapie op de
lange termijn zelfs beter werkt dan medicijnen.

Bovendien
heeft hij proefondervindelijk vastgesteld dat cognitieve therapie een
positieve rol kan spelen bij het voorkomen van een hervalling in de
depressieve situatie. Bij cognitieve therapie leert de patiënt een
aantal technieken die hem of haar later nog van pas zullen komen
wanneer het weer eens minder goed gaat. Het voordeel is dat cognitieve
therapie hervallen kan beletten zonder dat er zelfs medicatie nodig is.

Een succesvolle behandeling van een depressie door cognitieve
therapie kan een genezend effect hebben, maar er gaan altijd wat
randverschijnselen overblijven in de vorm van milde depressieve
symptomen overblijven. Die symptomen kunnen door door cognitieve
therapie bijgeschaafd worden, op een manier die succesvoller is dan via
medicatie.

De vraag of door cognitieve therapie al dan niet
gecombineerd moet worden met medicatie, is in feite niet relevant.
Hierbij dient namelijk geval per geval te worden bekeken. Wel is
DeRubeis van mening dat door cognitieve therapie in sommige gevallen
het toedienen van geneesmiddelen gedeeltelijk of volledig kan
vervangen, zelfs bij zwaardere vormen van depressies.

Syndicatie