Omdraaien van een knop in het hoofd belangrijk bij stoppen met roken

Omdraaien van een knop in het hoofd belangrijk bij stoppen met roken

Stoppen van roken stemt sterk overeen met stoppen met drinken of met stoppen met druggebruik

Wat is de moeilijkste opgave waar iemand mee wordt geconfronteerd die wil stoppen met roken? Waarschijnlijk is het psychologisch effect de grootste hinderpaal. De ex-roker weet dat hij iets mist en zal dat proberen te compenseren. Het omdraaien van een knop in het hoofd is erg belangrijk bij het stoppen met roken.

Stoppen van roken stemt in die zin sterk overeen met stoppen met drinken of met stoppen met druggebruik. Eigenlijk moet de roker wennen aan een niet-rookwereld, een wereld die door hem of haar voordien als erg gezellig werd ervaren. Van die vorm van gezelligheid zal in de toekomst moeten worden afgezien, zoniet is de poging om te stoppen met roken tot mislukken gedoemd.

Inderdaad kan het aangewezen zijn om een tijdlang uw favoriete plaatsen waar u een sigaretje opstak niet meer te bezoeken. Bovendien zijn bepaalde wijzigingen in de leefgewoonten eveneens aangewezen. U moet met andere woorden leren leven als een niet-roker, waar u voordien een verstokte roker was. Dat is uiteraard makkelijker gezegd dan gedaan. Moeilijkheid gaat echter ook!

Syndicatie