Leeftijd blijft één van de belangrijkste risicofactoren voor borstkanker

Aarzel niet om de dokter te raadplegen wanneer een verdacht knobbeltje wordt gevonden

In medische kringen is er nogal wat opschudding geweest over het feit dat de U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) de richtlijnen voor het borstkankeronderzoek ingrijpend gewijzigd, in die zin dat het alleen nog wordt aanbevolen aan vrouwen ouder dan 50 en jonger dan 74. Het betreft routine-onderzoeken, zonder dat risicogroepen uitgesloten worden. Wie een knobbeltje of iets anders verdachts ontdekt, mag nog steeds een mammografie laten doen. De leeftijd speelt hierbij geen rol.

De vraag is waarom de U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) de hierboven opgegeven leeftijdgrens heeft ingevoerd. De American Cancer Society (ACS) is niet akkoord met de nieuwe richtlijn en adviseert nog steeds om mammografie vanaf 40 jaar te laten starten. Volgens de U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) is dat echter onzin, deze organisatie stelt dat de leeftijd in de meeste gevallen de bepalende factor voor een mammografie blijft. Wat het plafond van 74 jaar betreft, wijst de U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) op het feit dat het weinig zin heeft om vrouwen van 80+ nog een routine-onderzoek voor borstkanker te laten ondergaan.

De American Cancer Society (ACS) stelt hiertegenover dat er geen reden is gezonde vrouwen van boven 74 niet een jaarlijks onderzoek te laten ondergaan, kwestie van voorzorgsmaatregel. Over het onderzoek op echt bejaarde leeftijd heeft de American Cancer Society (ACS) een genuanceerd standpunt ingenomen. Het is inderdaad zo dat kankercellen veel trager groeien naarmate de jaren verstrijken. Tegen die achtergrond zou een mammografie bij echt bejaarde vrouwen inderdaad minder zin  hebben.

De American College of Radiology (ACR) en de Society of Breast Imaging hebben zich in een gezamenlijk standpunt tegen de nieuwe richtlijnen van de U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) gekant. Beide organisaties stellen dat deze nieuwe richtlijnen duizenden vrouwen het leven gaat kosten. In de afgelopen 20 jaar heeft een geleidelijke daling van het aantal sterfgevallen ingevolge borstkanker plaatsgevonden en die trend dreigt nu ingevolge de richtlijnen van de U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) te worden omgebogen.

Carol H. Lee, voorzitter van de ACR's Breast Imaging Commission, noemde de richtlijnen van de U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) zinloos. De levens van een aantal vrouwen in de leeftijdklasse tussen 40 en 49 jaar zou er rechtstreeks gevaar door lopen.