Aantal gevallen van autisme op een paar jaar tijd met bijna kwart gestegen

Aantal gevallen van autisme op een paar jaar tijd met bijna kwart gestegen

1 kind op 88 ontwikkelt een storing uit het autistisch spectrum

Bijna bij toeval zijn Canadese onderzoekers tot de conclusie gekomen dat mogelijk een proteïne in de hersenen verantwoordelijk is voor het al dan niet hebben van storingen uit het autistisch spectrum. Een team onderzoekers onder leiding van Nahum Sonenberg, professor aan de McGill University in Montreal, onderzocht de manier waarop proteïnen worden aangemaakt.

De bedoeling was eigenlijk om te kijken of er een verband bestaat tussen proteïnen en kanker. Het Sonenberg-team ontdekte alvast dat een gen genaamd 4E-BP2 bij muizen verantwoordelijk was voor de aanmaak van proteïnen die neuroligines worden genoemd. Die neuroligines zouden in verband staan met de synapsen, de verbindingen die tussen de hersenen worden gelegd. Te veel neuroliginen zouden te veel synapsen veroorzaken, waardoor de communictie tussen de hersencellen fout loopt.

Sonenberg wees er op dat de neuroligines het contact leggen tussen de hersencellen op een manier die met een handdruk kan worden vergeleken. Het 4E-BP2 gen maakt echter dat die contacten op een veel krachtigere manier verlopen, die eerder met een tackle in het voetband kan worden vergeleken. Op die manier loopt de communicatie fout.

Het optreden van het gen 4E-BP2 zou in de afgelopen jaren steeds vaker vastgesteld worden, met als resultaat dat ook het aantal gevallen van autimisme is toegenomen. Het aantal gevallen van autisme is in de Verenigde Staten op een paar jaar tijd met bijna een kwart gestegen, dit volgens de laatst gepubliceerde cijfers.

Voor Europa hebben we die cijfers niet maar algemeen wordt aangenomen dat ze een min of meer gelijkaardig beeld vertonen.

1 kind op 88 ontwikkelt in de VS een storing uit het autistisch spectrum, ongeveer dezelfde verhouding mogen we waarschijnlijk ook voor Europa toepassen. Die storing kan krachtig of minder krachtig zijn, naargelang het bewuste gen zijn werk doet.

 

Syndicatie