Intomen groei van S6K1 proteïne kan levensduur vrouwen verlengen

Intomen groei van S6K1 proteïne kan levensduur vrouwen verlengen

Muizen van het vrouwelijk geslacht bij wie groei van S6K1 proteïne wordt afgeremd, leven tot 20% langer

In de middeleeuwen hebben de alchemisten tevergeefs gezocht naar de steen der wijzen, een instrument dat hen zou moeten toelaten om eeuwig te leven. Het eeuwige leven zal waarschijnlijk altijd een utopie blijven, maar de wetenschap kan toch een handje toesteken om ons langer te doen leven.

Het intomen van de groei van een proteïne kan onze levensduur verlengen, zo blijkt uit recent wetenschappelijk onderzoek. Voorwaarde is wel dat we van het vrouwelijk geslacht zijn. Muizen van het vrouwelijk geslacht bij wie de groei van het S6K1 proteïne – zoals het betreffende proteïne wordt genoemd - wordt afgeremd, leven tot 20% langer en vertoonden minder verouderingsverschijnselen dan muizen bij wie de groei van het S6K1 proteïne niet werd afgeremd.

De voordelen van het afremmen van de groei van het S6K1 proteïne zouden vergelijkbaar zijn met die van een streng dieet, zo luidt de conclusie van een onderzoek uitgevoerd door Dominic Withers van het Institute for Healthy Aging at University College London. Het S6K1 proteïne is betrokken in het antwoord van het lichaam op veranderingen in de niveaus van voedselconsumptie. Het wegnemen van de groeikansen voor het S6K1 proteïne zou tal van voordelen met zich meebrengen. Die uitspraak moet uiteraard tussen haakjes geplaatst worden, want voorlopig is niet duidelijk of de verwijdering ook nadelen zou meebrengen. De resultaten van het onderzoek stonden in het blad Science te lezen.

Opmerkelijk is dat de reacties van mannelijke muizen op het S6K1 proteïne totaal anders waren. Mannetjes die het S6K1 proteïne niet produceerden waren weliswaar gezonder, maar van een verlening van de levensduur was geen sprake. De vrouwtjes leefden niet alleen langer, maar bleven ook langer fit. Er was dus niet alleen een factor kwantiteit in het spel, maar ook een factor kwaliteit. Withers merkte op dat het nog te vroeg is om al te voorbarige conclusies te trekken.

Wel kunnen de proefnemingen met het S6K1 proteïne er toe leiden dat er vroeg of laat geneesmiddelen ontwikkeld worden die het verouderingsproces kunnen vertragen. Deze medicijnen zouden het ook mogelijk kunnen maken om ziekten die verband houden met het verouderingsproces te bestrijden. Wat het verband is tussen het S6K1 proteïne en calorieën, is nog niet helemaal duidelijk. Al in de jaren 30 van vorige eeuw stelden de wetenschappers vast dat er een verband was tussen een caloriearm dieet en een gezonder leven. Minder calorieën tot zich nemen bracht mee dat de gezondheid in positieve zin werd beïnvloed. Het onderzoek kan ook aanwijzigingen opleveren hoe een caloriearm dieet de gezondheid in positieve zin kan beïnvloeden en zodoende het leven verlengen.

De vrouwelijke muizen die zonder het S6K1 proteïne door het leven moesten, ontwikkelden sterkere bonen en waren minder vatbaar voor schadelijke ziekten als type II diabetes. Zij scoorden beter bij oefeningen waar kracht, balans en coördinatie aan te pas kwamen. Het begripsvermogen was beter ontwikkeld en hun immuniteitssysteem verouderde trager. Allemaal voordelen dus ten opzichte van de muizen die wel het S6K1 proteïne droegen.