Nieuw medicijn van Sanofi-Aventis werkzaam tegen vier vormen van dengue of knokkelkoorts

Nieuw medicijn van Sanofi-Aventis werkzaam tegen vier vormen van dengue of knokkelkoorts

Ziekte zet opmars onverdroten verder

Een nieuw medicijn van Sanofi-Aventis is werkzaam tegen de vier vormen van dengue of knokkelkoorts, een virale infectie die veroorzaakt wordt door muggenbeten. Deze ziekte zet wereldwijd de opmars onverdroten verder, het aantal gevallen van dengue of knokkelkoorts vertoont nog steeds een stijgende trend. Probleem is dat er tot dusver geen medicijn beschikbaar is dat werkzaam is tegen de vier types van dengue of knokkelkoorts.

Met het nieuwe medicijn van Sanofi-Aventis zou dat echter anders worden. Dat is niet onbelangrijk, want uit onderzoek was gebleken dat wie één vorm van het virus had opgelopen allesbehalve immuun was geworden voor de drie andere variëiteiten. Het leek zelfs dat na het oplopen van een eerste vorm de symptomen verbonden aan een tweede vorm nog verergerden.

Het nieuwe vaccin dat Sanofi-Aventis in de pijplijn heeft, zou echter wel bescherming bieden tegen de vier verschillende vormen van het dengue of knokkelkoorts virus. Het medicijn moet echter nog verschillende testfases doorlopen alvorens het gecommercialiseerd kan worden. Het is moeilijk te voorspellen wanneer de commercialisatie daadwerkelijk een feit kan zijn. Veel zal afhangen van de successen die in de opeenvolgende testfasen geboekt gaan worden.

Het nieuwe medicijn kan een grote toekomst tegemoet zien, want heel wat landen worden in toenemende mate met dengue of knokkelkoorts bedreigd. Ongeveer 40% van de wereldbevolking wordt aan de ziekte blootgesteld. De resultaten van het onderzoek uitgevoerd door Sanofi-Aventis verschenen op de Journal of Infectious Diseases Web site. In de Verenigde Staten kregen 66 volwassenen het vaccin toegediend, dit in de vorm van drie injecties over een periode van 15 maanden. De meeste mensen genoten al volledige bescherming na twee injecties.

De proefnemingen, waarbij ook gebruik werd gemaakt van placebo-injecties, verliepen hoopgevend, want bij de meeste personen die effectief met het vaccin ingespoten werden, waren de resultaten positief. Sanofi-Aventis werkt nu aan een nog uitgebreider onderzoek, waarbij ook kinderen betrokken zullen worden. Bij kinderen is de kans groter dat ze besmet worden of zelfs sterven van dengue of knokkelkoorts.

In geval van succes kan de markt voor het medicijn, dat in Frankrijk zou aangemaakt worden, meer dan 1 miljard dollar groot zijn. De problemen met dengue of knokkelkoorts zijn in de Benelux minder bekend, maar grote delen van de wereld worden wel degelijk door deze ziekte geteisterd. Ongeveer 2,50 miljard mensen lopen de kans om dengue of knokkelkoorts op te doen, elk jaar zijn er ongeveer 50 miljoen infecties.

Syndicatie