Niet alleen eten van veel vlees verantwoordelijk voor jicht

Niet alleen eten van veel vlees verantwoordelijk voor jicht

Combinatie van factoren kan jicht veroorzaken

Aan de Boston University School of Medicine werd een uitgebreide studie uitgevoerd naar jicht, onder andere ook naar de oorzaken van deze aandoening. Vaak wordt in dat verband verwezen naar het eten van grote hoeveelheden vlees als een belangrijke oorzaak van jicht. Vlees kan inderdaad bijdragen tot het versterken van de jichtsymptomen, maar is zeker niet de enige oorzaak van de aandoening.

Op de eerste plaats kan het regelmatig eten van organisch vlees - lever, nieren, hersenen enzovoort - wel degelijk een factor zijn die bijdraagt tot het voorkomen van jicht. Deze organen bevatten een hoog gehalte van purine, een stof die mee verantwoordelijk wordt geacht voor jicht. Maar uit de studie bleek dat voedingsgewoonten niet tot de belangrijkste verantwoordelijken voor het ontstaan van jicht moeten gerekend worden.

Reumatoloog Patience White, die veel ervaring heeft met jicht, stelt dat mannen en vrouwen die jicht willen vermijden zowel hun gewicht als hun bloeddruk als de alcholoconsumptie in de gaten moeten houden. White weet waarover zij spreekt want zij is ook dokter bij de Arthritis Foundation en professor pediatrie bij de George Washington University in Washington, D.C.

Volgens White kan het dieet wel degelijk een rol in het verhaal spelen, maar zijn er wel degelijk veel meer factoren die van tel zijn. Vrouwen moeten bijvoorbeeld beseffen dat hun kansen op jicht na de menopauze toenemen. Bovendoen merkt daarbij op dat vrouwen - op de eerste plaats in de Verenigde Staten - steeds dikker worden en meer alcohol drinken. Daardoor nemen hun kans toe om jicht te krijgen, hoewel deze aandoening op de eerste plaats mannen treft.

Syndicatie