Zwaarlijvigheid verhoogt risico's op jicht met factor drie

Zwaarlijvigheid verhoogt risico's op jicht met factor drie

Mannen zijn kwetsbaarder voor jicht dan vrouwen

Aan de Boston University School of Medicine werd een uitgebreide studie uitgevoerd naar jicht, met de bedoeling de impact van het geslacht op deze aandoening te meten. De onderzoekers onderzochten de gegevens van 2.476 vrouwen en 1.951 mannen in de zogenaamde Framingham Heart Study, de opvolger van een onderzoek dat werd gevoerd bij de inwoners van de stad Framingham in Massachusetts sinds de late jaren 40.

Bij deze studie werden 304 gevallen van jicht geregistreerd, waarvan een derde bij vrouwen en twee derde bij mannen. In beide gevallen stegen de risico's op jicht met de toename van de niveaus aan urinezuur, maar de associatie tussen urinezuur en jicht was sterker bij mannen dan bij vrouwen. Vrouwen met een gehalte aan urinezuur van meer dan 5 milligram per deciliter liepe een aanzienlijk lager risico om jicht te ontwikkelen dan mannen met een gelijkaardig niveau.

Naargelang van het geslacht werden door de onderzoekers nog andere verschillen vastgesteld. Meer vrouwen dan mannen met jicht hadden last van hoge bloeddruk of werden behandeld met producten die het urineren bevorderde. Dat suggereert dat deze twee factoren belangrijker zouden zijn bij mannen dan bij vrouwen.

Bovendien is er ook de factor alcoholgebruik. De consumptie van meer dan 5 alcholische versnaperingen per week verdubbelde het risico op jicht bij mannen en verdrievoudigde dat risico bij vrouwen. Vooral het drinken van veel bier verhoogde het risico op jicht, in geval van mannen was er sprake van een verdubbeling maar bij vrouwen verzevenvoudigde het risico zelfs. Bier bevat grote hoeveelheden purine, dat wordt afgebroken tot urinezuur. Het is echter niet duidelijk waarom aan het drinken van bier grotere risico's zijn verbonden bij vrouwen dan bij mannen.

Blijft nog de factor zwaarlijvigheid. Obesitas blijkt bij zowel mannen als vrouwen de risico's op jicht te verdrievoudigen. Anderzijds lijkt de inname van oestrogeen in de vorm van een hormonentherapie de risico's op jicht bij vrouwen te verminderen. De link tussen oestrogeen en jicht bleek echter allesbehalve significant te zijn. Algemeen wordt aangenomen dat oestrogeen het gehalte aan urinezuur in het bloed verlaagd. Studies uit het verleden hebben al aangetoond dat hormonentherapie bescherming tegen jicht kan bieden.

Syndicatie