Verschillende behandelingen zijn mogelijk voor aambeien of speen?

Verschillende behandelingen zijn mogelijk voor aambeien (speen)

Opgelet: niet alle dokters beschikken over de juiste apparatuur om aambeien (speen) op succesvolle manier te behandelen

Het behandelen van aambeien (speen) kan op verschillende manieren. Wanneer de aandoening zich slechts in beperkte mate manifesteert kan de behandeling door de patiënt zelf bij hem thuis gebeuren. Een rustig leven, zonder al te veel grote inspanningen en mits het innemen van de juiste houdingen, kan al een belangrijke stap in de goede richting betekenen.

In sommige gevallen kan medicatie noodzakelijk zijn om de aambeien (speen) te bestrijden. Daarnaast kan het afbinden van de aambeien (speen) soelaas bieden, hoodzakelijk wanneer het nog om relatief kleine aambeien (speen) gaat. In het laatste geval zult u uiteraard beroep moeten doen op uw huisdokter. Het afbinden van aambeien (speen) is de meest voorkomende ingreep waar geen chirurgische ingreep aan te pas komt.

Hoe gaat dit concreet in zijn werk? Via een rubberen band worden de aambeien (speen) van hun basis afgesneden. Zo kan er geen bloeddoorstroming meer plaatsvinden, met als gevolg dat de aambeien (speen) zullen krimpen en tenslotte afsterven. Hoe lang kan deze procedure aanslepen? U moet rekening houden met een periode van ongeveer een week.

Coaguleren met licht is een andere manier om aambeien (speen) te behandelen. Dat kan gebeuren door bestraling met infrarood licht, lasers, electriciteit enzovoort. De gevolgen zijn eigenlijk dezelfde als bij afbinden van de aambeien (speen). Ze zullen eens te meer uitdrogen en langzamerhand afsterven. Na ongeveer een week zullen ze afvallen. Deze aanpak kan – evenals het afbinden – voor nogal wat ongemak zorgen. Kies daarom slechts voor deze mogelijkheid wanneer andere oplossingen gefaald hebben.

De keuze van de dokter is niet onbelangrijk bij de behandeling van aambeien (speen), want niet elke dokter beschikt over voldoende ervaring om er mee te kunnen omgaan. Zeker het afbinden van aambeien (speen) is een ingreep waarvoor nogal wat ervaring is vereist. Vraag daarom aan uw dokter een eerlijk antwoord op de vraag over de ervaring die hij heeft met deze manier van ingrijpen. U kan zich op die manier een pijnlijke ingreep besparen. Het kan bovendien geen kwaad om eens bij familie of vrienden te polsen of ze niemand kennen die bij dokter x een dergelijke ingreep heeft ondergaan.

Syndicatie