Waarom lopen baby boomers een groter risico op chronische constipatie?

Waarom lopen baby boomers een groter risico op chronische constipatie?

Moeilijke stoelgang kan een heuse plaag worden

Sommige mensen hebben een flodderige stoelgang, ze moeten nog maar even naar de wc kijken om ze kunnen al stoelgang maken. Niet iedereen is echter even gelukkig op dat vlak, voor sommigen dreigt de stoelgang tot een heuse nachtmerrie uit te groeien. Uiteindelijk kan er sprake zijn van chronische constipatie, met bijna de onmogelijkheid om nog stoelgang te maken.

Harris H. McIlwain, een Amerikaanse reumatoloog en auteur van het boek A Diet for a Pain-Free Life, heeft zich gespecialiseerd in de materie. Hij is van mening dat er verschillende factoren kunnen meespelen die helpen verklaren waarom de stoelgang moeilijker wordt bij het ouder worden. Bovendien komt hij tot een opvallende vaststelling: de zogenaamde baby boom generatie wordt vaker met chronische constipatie geconfronteerd dan de generatie voordien.

Waarom lopen baby boomers een groter risico op chronische constipatie? McIlwain somt eerst enkele algemene factoren op. Naarmate we ouder worden, hebben we op de eerste plaats de neiging om minder te bewegen. We eten en drinken ook minder, waardoor we minder vezels binnen krijgen. Het zijn precies die vezels die belangrijk zijn voor onze stoelgang. 

Maar er is meer aan de hand. We leven vandaag met z’n allen langer dan de generaties voor ons en dat is onder andere te danken aan de vooruitgang die de medische wetenschap heeft gemaakt. Die vooruitgang vertaalt zich onder andere in een beschikbaarheid van een groot gamma aan medicijnen. De nevenwerking van geneesmiddelen houdt echter vaak een moeilijke stoelgang in.

 Moeilijke stoelgang kan een heuse plaag worden, om van chronische constipatie maar te zwijgen. McIlwain adviseert baby boomers op de stoelgang goed in de gaten te houden. Die kan eventueel geoptimaliseerd worden door een aangepast gebruik van vezels. Bovendien zijn er ook geneesmiddelen verkrijgbaar die de stoelgang verzachten. Met laxatiemiddelen zouden we echter voorzichtig omspringen.

Syndicatie