Baas worden over uw eigen lichaam: bedwateren is vooral een psychologisch probleem

Baas worden over uw eigen lichaam: bedwateren is vooral een psychologisch probleem

Er zijn weinig kinderen die met opzet of uit luiheid in de bed plassen

Baas worden over uw eigen lichaam, daar gaat het in het geval van bedwateren eigenlijk om. Bedwateren is vooral een psychologisch probleem, eerder dan een medisch probleem. De problemen met bedwateren duiken meestal op wanneer kinderen met een leeftijd van zes jaar bij vriendjes of vriendinnetjes gaan slapen. In dat geval kan bedwateren inderdaad een serieus probleem zijn.

Wanneer bedwateren bij zo'n visite gebeurt, kan dat een volgende keer voor een stressvolle situatie zorgen. Zoon of dochter zal nog met tegenzin uit logeren gaan of zo'n logé ontvangen. Vriendje of vriendinnetje zal namelijk mogelijk met het probleem van het bedwateren geconfronteerd worden.

Howard Bennett, kinderdokter en schrijver van Waking Up Dry: A Guide to Help Children Overcome Bedwetting, vindt het minstens zo belangrijk om te weten wat bedwateren niet veroorzaakt. Er zijn weinig kinderen die met opzet of uit luiheid in de bed plassen, hoewel er nog steeds ouders zijn die dit denken. Ook de vrees om uit het warme bed naar de wc te gaan uit vrees voor de kou is zelden of nooit een oorzaak voor bedwateren.

Baas worden over eigen lichaam is niet altijd even makkelijk, ook niet voor de ouders. Die zullen 's nachts voor de zoveelste keer uit bed moeten om natte lakens te gaan verversen. In die omstandigheden is het niet altijd even makkelijk om de afkeur voor bedwateren te verbergen. Toch mag het kind niet berispt worden vanwege bedwateren, want dat zal de situatie alleen maar verergeren. Uiteindelijk zal het kind pas stoppen met bedwateren wanneer het echt het gevoel heeft dat het de controle over het eigen lichaam heeft overwonnen.

Probeer het probleem van bedwateren positief aan te pakken, er zijn verschillende vormen van behandeling mogelijk. We zetten enkele daarvan op een rijtje:

Moeding het kind aan voor slaaptijd nog eens naar de wc te gaan, op die manier kan bedwateren worden voorkomen
Laat kinderen niet te veel drinken voor het slapen gaan
Overdek de matras met plastiek, in dat geval zal de schade van bedwateren minder groot zin
Er bestaat een alarm dat waarschuwt voor bedwateren. Dit alarm ruikt urine en zal het kind wekken
Medicatie kan weinig bijdragen tot een oplossing van het probleem bedwateren
Oefeningen voor de blaas (de zogenaamde Kegel oefeningen) kunnen wel een steentje bijdragen tot het stoppen met bedwateren

Bennett adviseert vooral om geen paniek te zaaien rond bedwateren. Er zijn behandelingen die een oplossing kunnen aanreiken en van die behandelingen kan gebruik gemaakt worden.

Syndicatie