Waarom moet ik zo vaak wateren?

Waarom moet ik zo vaak wateren?

Hoge frequentie van bezoek aan toilet kan verschillende oorzaken hebben

Het zal je maar overkomen: er kunnen bij wijze van spreken geen vijf minuten voorbijgaan of je moet opnieuw wateren. Knap vervelend wanneer je je ergens op een openbare plaats bevindt. Zaak is namelijk om telkens opnieuw tijdig een wc te vinden. Niet bepaald gemakkelijk wanneer je bijvoorbeeld in de stad aan het winkelen bent. Wc’s zijn niet overal even makkelijk.

Frequent urineren is het gevolg van wat we een overgevoelige blaas zouden kunnen noemen. Bij de meeste mensen is de blaas in staat om de urine bij te houden totdat de gelegenheid zich voordoet om naar het toilet te gaan. De meeste mensen gaan vier tot acht keer per dag naar het toilet. Wanneer die frequentie hoger ligt, kan dit op problemen wijzen.

Het meest eenvoudig op te lossen probleem is dat van het overvloedig drinken. Het zal duidelijk zijn dat iemand die meer drinkt ook vaker naar het toilet zal moeten gaan. Wie ’s nachts moet opstaan om naar het toilet te gaan, zal vaak ’s avonds te laat nog iets drinken. Maar het kan er anderzijds ook op wijzen dat er een gezondheidsprobleem is.

Waarom moet ik zo vaak wateren?, is dan ook de vraag die moet worden gesteld. In sommige gevallen is er sprake van een blaasinfectie, aandoening die steeds gepaard zal gaan met koorts en pijn en/of een onaangenaam gevoelen in de buik. Een blaasinfectie kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door de kou, ze gaat steeds gepaard met een dringend gevoel om te plassen.

Een hoge frequentie van de bezoeken aan het toilet kan echter verschillende oorzaken hebben, die bovendien niet allemaal even onschuldig zijn. Meest verontrustend is uiteraard blaaskanker, maar ook een slecht functioneren van de blaas of het vaak moeten urineren in gevolge van radiotherapie. In deze drie gevallen zal een verdere behandeling noodzakelijk zijn.

Syndicatie