Medicijnen voor schizofrenie werken ook bij kinderen

Medicijnen voor schizofrenie werken ook bij kinderen
 
Antipsychotica voor volwassenen zijn toch niet risicovrij bij kinderen
 
De Amerikaanse Food and Drug Administration stelt vast dat sterke antipsychotica voor volwassenen zoals Seroquel, Zyprexa of Geodon ook voor kinderen kunnen worden gebruikt bij de behandeling van schizofrenie en manisch-depressief zijn.
 
Toch wordt gewaarschuwd dat aan het gebruik van antipsychotica voor volwassenen in geval van gebruik door kinderen ook risico’s verbonden zijn. In afwachting van de resultaten van verder onderzoek worden de betrokken geneesmiddelen nog niet vrijgegeven om aan kinderen te worden voorgeschreven.  
 
De medicijnen helpen weliswaar bij de bestrijding van ernstige symptomen als wanen en hallucinaties bij schizofrenie en sterke gemoedsschommelingen bij manisch depressief zijn, maar kunnen onder andere leiden tot gewichttoename en slapeloosheid.
 
Recente studies wijzen uit de antipsychotica niet zo goed zijn als eerst was aangenomen. Ze reduceren weliswaar bepaalde symptomen bij sommige mensen maar doen slechts weinig patiënten echt herstellen.
 
Er is dringend behoeft aan een nieuwe generatie medicijnen die alle symptomen aanpakken. In het geval van kinderen moeten bovendien de voordelen zorgvuldig worden afgewogen tegen de nadelen. Momenteel zijn alleen Risperdal en Abilify als antipsychotica goedgekeurd voor kinderen.

 

Syndicatie