Kan schizofrenie tot een vroege dood leiden?

Kan schizofrenie tot een vroege dood leiden?

Zelfmoord, kanker, hart- en vaakziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaken bij schizofrenie-patiënten

Het sterftecijfer bij mensen die aan schizofrenie lijden, ligt viermaal hoger dan in een gewone doorsnee bevolking. Kan schizofrenie tot een vroege dood leiden?, is dan ook een logische vraag. Het antwoord op deze vraag zou moeten luiden: ‘ja, maar...' Zelfmoord, kanker, hart- en vaakziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaken bij schizofrenie-patiënten, met zelfmoord als nummer één. Dat betekent dat suïcidale problemen bij schizofrenen serieus genomen moeten worden.

Maar ook kanker is een gevarenfactor bij schizofrenie-patiënten. Bij vrouwen ligt borstkanker als doodsoorzaak bij schizofrenie-patiënten driemaal hoger als op basis van de statistieken kon worden verwacht, zo blijkt uit een recent onderzoek. De uitslagen van dit onderzoek verschenen in het blad Cancer.

Anderzijds komt het aantal gevallen van longkanker bij schizofrenie-patiënten ongeveer tweemaal zo hoog uit als bij mannen die geen schizofrenie-patiënten zijn. Algemeen genomen was totaal aantal sterfgevallen niet hoger bij schizofrenie-patiënten dan bij niet-schizofrenie-patiënten.

Echt verrassend waren de uitslagen van het onderzoek niet, want het was al langer geweten dat schizofrenie-patiënten een groter risico op dood door zelfmoord en op hart- en vaatziekten liepen. De studie was echter wel één van de grootste die ooit werd uitgevoerd over de dood door kanker bij schizofrenie-patiënten. Ook het feit dat schizofrenie-patiënten meer rookten dan andere mensen was al bekend, evenals het gegeven dat hun medische verzorging meestal minder aangepast is.

Dat heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat kanker bij schizofrenie-patiënten later wordt vastgesteld dan bij niet schizofrenie-patiënten. Wie aan schizofrenie lijdt, gaat met andere woorden minder snel naar de dokter. Een (te) late behandeling van kanker kan genezing van deze dodelijke kwaal in de weg staan. Bovendien blijkt uit het onderzoek dat schizofrenie-patiënten vaker minder makkelijk toegang tot een behandeling hebben of minder goed reageren op zo'n behandeling.

Zowel in de Verenigde Staten als in Europa kwamen onderzoekers tot dezelfde conclusies, namelijk dat kanker de op één na belangrijkste doodoorzaak is bij bij schizofrenie-patiënten. Bovenstaande factoren (late ontdekking en dito behandeling) spelen uiteraard een rol, maar er bestaan sterke vermoedens dat er toch meer aan de hand is.

Syndicatie