Bestaat er een verband tussen schizofrenie en drugggebruik?

Bestaat er een verband tussen schizofrenie en drugggebruik?

Combinatie van verslaving aan tabak en schizofrenie komt vaak voor

Sommige mensen die drugs gebruiken, vertonen symptomen die sterke gelijkenis vertonen met de symptomen die aan schizofrenie worden gelinkt. Anderzijds kunnen mensen met schizofrenie zich zo gedragen alsof ze zwaar onder invloed zijn van drugs. Toch geloven de wetenschappers niet dat druggebruik een oorzaak van schizofrenie zou zijn.

Wel blijkt uit onderzoek dat mensen met schizofrenie meer alcohol en/of drugs gebruiken dan mensen die niet aan schizofrenie lijden. Bovendien kan druggebruik de effectiviteit van geneesmiddelen voor de bestrijding van schizofrenie doen afnemen. Stimulerende drugs – zoals bijvoorbeeld amfetamines of cocaïne maar ook marihuana – kunnen de symptomen van schizofrenie doen verergeren. Bovendien leiden druggebruikers vaak een ongeregeld leven, waardoor de kans groter is dat ze hun behandeling niet gaan volgen.

Uit onderzoek blijkt dat de combinatie van verslaving aan tabak en schizofrenie opvallend vaak voorkomt. Veel mensen die aan schizofrenie lijden, roken. De verslaving aan nicotine zou driemaal zo hoog liggen bij schizofrenie-lijders als bij niet- schizofrenie patiënten. In de categorie schizofrenie-lijders zou het percentage 75 tot 90% bedragen, tegenover 25 tot 30%.

De medische wetenschap kwam tot de conclusie dat de relatie tussen roken en schizofrenie zeer complex is. Mensen met schizofrenie lijken een onweerstaanbare drang hebben om te roken en de wetenschap zoekt nu uit of er een biologische basis voor dit verband is. Verschillende recente studies zouden uitwijzen dat er een interactie zou bestaan tussen nicotinegebruik en de werking van schizofreniebestrijders. Mensen met schizofrenie die roken zouden zwaardere medicatie nodig hebben dan niet-rokers.

Bovendien zou het voor schizofrenie-lijders heel moeilijk zijn om te stoppen met rokoen. Stoppen met roken zou er namelijk toe leiden dat de symptomen verbonden aan schizofrenie tijdelijk zouden verslechteren. De beslissing om te stoken met roken moet dan ook duidelijk met de dokter besproken worden. De behandelende dokter zal bovendien de reacties van de patiënt op de medicijnen voor de bestrijding van schizofrenie bij het stoppen met roken grondig moeten bestuderen.

Syndicatie