Vijf verschillende types van schizofrenie

Vijf verschillende types van schizofrenie

Naargelang van de symptomen kan er een onderscheid worden gemaakt tussen vijf verschillende types schizofrenie

Het paranoïde type van schizofrenie wordt gekenmerkt door waanvoorstellingen en hallucinaties, maar de patiënt die lijdt aan schizofrenie kan anderzijds intellectueel wel redelijk normaal functioneren. Ook emotioneel kan de situatie vrij normaal zijn, met het vertonen van affectie ten opzichte van andere personen. De waanvoorstellingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op achtervolgingen (achtervolgingswaanzin) of het zich inbeelden dat men een ander bekend persoon is. Duidelijke symptomen van deze vorm van schizofrenie zijn angst, gereserveerdheid en onredelijkheid.

Het gedesorganiseerd type van schizofrenie wordt gekarakteriseerd door spraak en gedrag die ongeorganiseerd zijn en vaak moeilijk te begrijpen (zowel de spraak als het gedrag). Bovendien kunnen er ook emotionele storingen optreden, in die zin dat de emoties bijvoorbeeld afgevlakt kunnen worden. Mensen met deze vorm van schizofrenie kunnen bijvoorbeeld hard in de lach schieten wanneer een verkeerslicht van groen op oranje of vervolgens op rood springt. Hun gedesorganiseerd gedrag belet het uitoefenen van normale functies, zelfs van eenvoudige dingen. Douchen, aankleden, koken enzovoort lukken vaak niet.

Het katatoon type van schizofrenie is vooral specifiek door bewegingsstoornissen. Mensen die aan deze vorm van schizofrenie kunnen compleet stil zitten of anderzijds voortdurend in beweging zijn. Ze kunnen urenlang niets zeggen ofwel elk woord of daad die iemand zegt of doet imiteren. Hoe de symptomen ook zijn, hun gedrag belet dat ze een onafhankelijk leven leiden. Ze zijn namelijk niet in staat om voor zichzelf te zorgen.

Het ongedifferentieerd van schizofrenie vertoont symptomen die in alle bovenvermelde types opduiken. De symptomen zijn echter niet sterk of niet duidelijk genoeg om het type schizofrenie in één van de bovenstaande te catalogiseren. Deze vorm van schizofrenie kan met andere woorden beschouwd worden als een soort tussenvorm, waarbij zowat alles in elkaar overvloeit.

De rusttoestand is een vorm van schizofrenie waarbij de ergste symptomen van de aandoening achter de rug lijken. Voorwaarde is dan natuurlijk dat de patiënt minstens één periode van schizofrenie achter de rug heeft. Vandaag zijn er geen duidelijke symptomen meer, zoals waanvoorstellingen, hallucinaties, ongeorganiseerd spreken of gedrag enzovoort. Het kan gaan om een overgangsperiode tussen een periode van echte schizofrenie en complete genezing. Deze periode kan soms jarenlang aanslepen zonder dat er nieuwe symptomen opduiken die op schizofrenie kunnen wijzen. 

Syndicatie