Symptomen van druggebruik kunnen lijken op het gedrag van schizofrenie-patiënten

Symptomen van druggebruik kunnen lijken op het gedrag van schizofrenie-patiënten

Geen bewijsbare link tussen schizofrenie en druggebruik, schizofrenie-patiënten lijken wel meer te roken

Soms wordt er in de pers gesuggereerd dat schizofrenie-patiënten gedrag vertonen dat sterk gelijkt op dat van mensen die onder invloed van drugs verkeren. De symptomen van druggebruik kunnen met andere woorden lijken op het gedrag van schizofrenie-patiënten. Anderzijds is er geen aantoonbare link tussen schizofrenie en druggebruik, zo blijkt uit verschillende studies. Hetzelfde geldt overigens voor alcohol.

De meeste wetenschappers geloven bovendien niet dat drugs en alcohol schizofrenie kunnen veroorzaken. Er zouden procentueel niet meer schizofrenie-patiënten aan te treffen zijn bij drug- en alcoholgebruikers dan bij niet-gebruikers.

Wel is het zo dat het gebruik van alcohol en drugs de efficiëntie van een behandeling bij schizofrenie-patiënten kan reduceren. Stimulerende drugs zoals amfetamines of cocaïne of marihuana kunnen de symptomen bij schizofrenie-patiënten verergeren. Bovendien is het ook zo dat schizofrenie-patiënten die drugs of alcohol gebruiken hun therapieprogramma minder plichtsbewust zullen volgen.

Meest voorkomende verslaving bij schizofrenie-patiënten is een verslaving aan nicotine. Onderzoek leert dat schizofrenie-patiënten tot driemaal toe vaker zijn verslaafd aan sigaretten. In geval van schizofrenie-patiënten bedraagt de verslavingsgraad 75 tot 90%, tegenover 25 tot 30% in geval van niet-schizofrenie-patiënten. Een recente studie leert echter dat het verband tussen nicotine en schizofrenie erg complex is. Het lijkt alsof schizofrenie-patiënten een grotere drang tot roken hebben dan niet-schizofrenie-patiënten. Onderzocht wordt of daar nu een psychologische basis voor is.

Wel lijkt het er op alsof schizofrenie-patiënten die roken een hogere dosis van hun medicatie nodig hebben. Gevolg is dat het voor schizofrenie-patiënten ook moeilijker is om te stoppen met roken. Daar lijkt zelfs een goede reden voor te bestaan: schizofrenie-patiënten die stoppen met roken, kunnen de schizofrenie-symptomen tijdelijk zien toenemen. Daarom moeten dokters extra aandacht besteden aan het rookgedrag van schizofrenie-patiënten. Er moet vooral worden gekeken hoe de medicatie van de patiënt reageert wanneer hij of zij beslist om te stoppen of te starten met roken.