Schizofrenie: nieuw antipsychoticum Saphris aanwinst of niet?

Meningen verdeeld of Saprhis wel een verbetering inhoudt ten opzichte van oudere antipsychotica

 De Amerikaanse Food and Drug Administration - de overkoepelende organisatie die in de Verenigde Staten geneesmiddelen goedkeurt - heeft een positief advies gegeven voor Saphris, dat de symptomen van schizofrenie en manisch depressiviteit zou kunnen verluchten. Is het nieuw antipsychoticum Saphris echter wel een aanwinst of is het dat niet?

De meningen zijn verdeeld of Saprhis wel een verbetering inhoudt ten opzichte van oudere antipsychotica. Sommige dokters geloven niet in de nieuwkomer, die eigenlijk alleen maar zou neerkomen op oude wijn in nieuwe zakken. De werking van Saprhis zou niet beter of niet slechter zijn dan die van de antipsychotica van eerdere generaties.

Thomas Laughren, MD, directeur van de divisie antipsychotica bij de FDA's Center for Drug Evaluation and Research, is van mening dat het wel degelijk een aanwinst betreft. Hij stelt vast dat Saphris duidelijk beter presteerde dan de antipsychotica van eerdere generaties, terwijl de resultaten bij de behandelde patiënten duidelijk beter waren dan bij wie een placebo toegediend kreeg. Laughren wees er op dat mentale stoornissen het leven van de patiënten en hun familie kan beïnvloeden. De antipsychotica van eerdere generaties waren weliswaar behulpzaam, maar volgens Laughren moet het onderzoek naar nieuwe medicijnen onverdroten verder worden gezet.

Een nieuw antipsychoticum als Saphris kan er toe leiden dat meer patiënten een onafhankelijk leven kunnen leiden. De symptomen van schizofrenie - het horen van stemmen die er niet zijn, het zien van dingen die er al evenmin zijn, waanideeën, paranoia enzovoort - kunnen door het nieuw antipsychoticum op een doeltreffende manier bestreden worden.

Volgens de FDA biedt het nieuw antipsychoticum eveneens soelaas bij manisch depressiviteit, een aandoening die wordt gekenmerkt door snel wisselende stemmingen, rusteloosheid, verhoogde activiteitsniveaus, snelle gedachten, snel praten, impulsief gedrag, een afgenomen behoefte aan slaap enzovoort.

Saphris, dat in tabletvorm wordt verkocht, behoort dat de klasse van de atypische antipsychota. Volgens sommige psychiaters zijn de verwachtingen wat betreft het nieuw antipsychoticum te hooggespannen, de werking er van zou amper verschillen met die van de al bestaande geneesmiddelen. Definitief uitsluitsel krijgen we daarover slechts wanneer het nieuw antipsychoticum definitief op de markt gaat zijn.

Syndicatie