Kinderen van oudere mannen vanwege genenmutaties gevoeliger voor autisme, schizofrenie enzovoort

Kinderen van oudere mannen vanwege genenmutaties gevoeliger voor autisme, schizofrenie enzovoort

Deze genenmutaties vinden waarschijnlijk in het sperma plaats

Emma M. Frans, onderzoekster in Stockholm aan het Karolinska Institute, verrichte met haar team een onderzoek rond manisch depressiviteit of bipolaire stoornis. Uit de resultaten van dat onderzoek, verschenen in Archives of Psychiatry, bleek dat manisch depressiviteit of bipolaire stoornis vaker voorkwam bij kinderen die een vader hadden van meer dan 55 jaar oud.

Het onderzoek vond plaats bij 13.500 mensen die aan manisch depressiviteit of bipolaire stoornis leden. De doelgroep was dus alleszins groot genoeg om de steekproef representatief te maken. De link tussen manisch depressiviteit of bipolaire stoornis en ouderdom werd alleen gelegd bij mannen, bij vrouwen was van zo'n link geen sprake. Bij oudere vrouwen was er weliswaar sprake van een lichte stijging van het aantal gevallen van manisch depressiviteit of bipolaire stoornis, maar deze stijging mocht niet representatief worden genoemd.

Het onderzoek reikt echter verder dan alleen maar manisch depressiviteit of bipolaire stoornis. Kinderen van oudere mannen zijn vanwege genenmutaties ook gevoeliger voor autisme, schizofrenie enzovoort. Deze genenmutaties vinden waarschijnlijk in het sperma plaats, want het is opvallend dat er geen link tussen psychische aandoeningen en vrouwen kon gelegd worden. Mannen zien hun genetische voorraad meer veranderen tijdens hun leven omdat ze heel leven lang vruchtbaar blijven. Bij vrouwen vinden er slechts ongeveer 23 delingen plaats bij de cellen die de eicellen produceren.

Meer delingen betekent meer risico's op mutaties in de genen of op DNA-vernietiging. Daardoor zijn de risico's op psychische aandoeningen bij kinderen van oudere mannen groter dan bij jonge mannen. Op de leeftijd van 20 jaar hebben de cellen die sperma produceren al ongeveer 200 delingen ondergaan. Wanneer een man 40 is geworden, is dat aantal delingen op opgelopen tot ongeveer 660. Hoe groter het aantal delingen, hoe groter de kans op psychische aandoeningen bij zonen of dochters die op latere leeftijd geboren worden.

Harry Fisch, professor aan het Male Reproductive Center van de New York-Presbyterian Hospital/Columbia University Medical Center en auteur van het boek The Male Biological Clock, is van mening dat het de eerste keer is dat er een link wordt gelegd tussen ouderdom en psychische aandoeningen. Mogelijk is dit nog maar het topje van de ijsberg en komt er nog veel meer aan het licht. Tot voor kort was over dit onderwerp namelijk weinig onderzoek verricht.

Syndicatie