Medicijn voor osteoporosis heeft bijkomende testen nodig

Medicijn voor osteoporosis heeft bijkomende testen nodig

Nevenwerkingen kunnens schadelijk zijn

Het Amerikaanse bedrijf Amgen verwacht dat de U.S. Food and Drug Administration bijkomende informatie gaat vragen over het gebruik van denosumab voor de bestrijding van osteoporosis.

Dat kan aanleiding geven tot uitstel voor de commercialisering van dit medicijn. Aan de efficiëntie van denosumab als geneesmiddelen valt niet te tornen, maar het zijn de neveneffecten die zorgen baren.

Het gebruik van denosumab zou namelijk huidinfecties kunnen veroorzaken die in het allerergste geval zelfs opname in het ziekenhuis noodzakelijk zouden moeten maken.

Het medicijn wordt niet alleen gebruikt voor de behandeling van post-menopauzale osteoporosis, maar ook voor beenderverlies bij kankerpatiënten. Momenteel bevindt het medicijn zich in zijn fase III testen.

Syndicatie