ALX-0141 (nanobody van Ablynx) in strijd tegen osteoporose

ALX-0141 (nanobody van Ablynx) in strijd tegen osteoporose

Ablynx over osteoporose
 
Osteoporose is een systemische, degeneratieve aandoening van het skelet gekenmerkt door een lage botmassa en afbraak van de micro-architectuur van het bot, wat leidt tot verminderde botsterkte.
 

Gezond bot wordt in stand gehouden door het evenwicht van afbraak en vorming.Osteoporose treft hoofdzakelijk postmenopauzale vrouwen, waar dit evenwicht verloren is, maar komt ook voor bij premenopauzale vrouwen en bij mannen, en kan veroorzaakt worden door een aantal secundaire factoren.
 
De resulterende lage botmineraaldichtheid (BMD) maakt osteoporose patiënten vatbaar voor fracturen die een aanzienlijke behandeling vereisen om complicaties,waaronder sterfte, te vermijden.
 
De wereldwijde markt van osteoporose wordt geschat op meer dan $8 miljard en groeit fors. Denosumab, een monoklonaal antilichaam waarvoor Amgen een aanvraag heeft ingediend voor commercialisatie in de Verenigde Staten en Europa, heeft naar schatting een jaarlijkse omzet van $2 miljard (Chase, Marylin. “Osteoporosis Drug Is Amgen’s Hope For a Strong Future.” The Wall Street Journal, 14 december 2007).
 
ALX-0141
 
ALX-0141 is een Nanobody van Ablynx dat specifiek gericht is tegen Receptor Activator van de Nucleaire kappa B Factor (RANKL), een belangrijke schakel in botresorptie en een essentiële regulator van osteoclasten, de cellen die betrokken zijn bij de afbraak van botweefsel.
 
ALX-0141 werd ontwikkeld om botverlies, veroorzaakt door postmenopauzale osteoporose, reumatoïde artritis, kanker en bepaalde geneesmiddelen, te verhinderen.
 
Voorwaarts brengen van ALX-0141, een preklinische ontwikkelingskandidaat tegen RAN KL
 
In 2008 heeft Ablynx ALX-0141 voorwaarts gebracht, een nieuw therapeutisch Nanobody-programma tegen RANKL. Momenteel bevindt het zich in een preklinische ontwikkelingsstadium.
 
Ablynx zal het programma voor osteoporose naar klinische ontwikkeling brengen met het doel om een Fase I studie in gezonde vrijwilligers op te starten tegen het einde van 2009. Dit betekent dat het programma slechts drie jaar geduurd heeft van de start tot het begin van de Fase I.

 

Syndicatie