Medicijn van Novartis scoort goed in strijd tegen leukemie

Medicijn van Novartis scoort goed in strijd tegen leukemie

Tasigna kan blockbuster worden

Een medicijn van Novartis scoort goed in strijd tegen leukemie, meer bepaald bij nieuw ontdekte gevallen van bloedkanker. Tasigna kan een blockbuster worden, een bedrijf dat zelfs een omzet van 1 miljard dollar kan realiseren. Dat betekent dat medicijn wereldwijd op grote schaal kan gebruikt worden.

Tasigna, dat tot dusver één van de minder bekende geneesmiddelen van Novartis is, zou volgens nieuw onderzoek zelfs betere resultaten opleveren dan Gleevec, het medicijn dat tot dusver hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de behandeling van nieuwe gediagnosteerde gevallen van leukemie.

De omzet van Gleevec en Tasigna samen zou goed kunnen zijn voor meer dan 5 miljard dollar, aldus David Epstein, bij Novartis hoofd van de kankerafdeling. Gleevec, dat ook onder de naam Glivec wordt gecommercialiseerd, is eveneens een geneesmiddel van Novartis. De resultaten van het onderzoek werden voorgesteld op de meeting van de American Society of Hematology in New Orleans.

Uit de verrichte studie bleek dat Tasigna de niveaus van een proteïne gelinkt aan chronische myeloïde leukemie (CML) bij twee keer zoveel patiënten als Gleevec ceed dalen. Op basis van de data gaat Novartis een aanvraag indienen voor Tasigna voor een breder gebruik te mogen commercialiseren. Momenteel is het medicijn in meer dan 80 landen toegelaten voor een behandeling wanneer behandeling met andere medicijnen geen succes oplevert.

Epstein is van mening dat Tasigna één van de topmedicijnen kan worden in de strijd tegen leukemie, maar ook tegen chronische myeloïde leukemie (CML). Er zijn nog een aantal andere studies rond het medicijn lopende en die wijzen eveneens op goede resultaten. Het is voorlopig moeilijk vast te stellen wanneer Tasigna voor meer algemener gebruik zal goedgekeurd zijn.

Epstein merkte op dat chronische myeloïde leukemie (CML) goed is voor ongeveer 10 tot 15% van alle gevallen van leukemie bij volwassenen. Elk jaar worden wereldwijd ongeveer 100.000 mensen door chronische myeloïde leukemie (CML) getroffen, zodat er wel degelijk sprake is van een ziekte die op grote schaal is verspreid. .

De data van het onderzoek hadden betrekking op de manier waarop Tasigna en Gleevec de niveaus van het proteïne Bcr-Abl in het bloed verlaagden. Dit proteïne vormt een indicator voor chronische myeloïde leukemie (CML), waarbij kwaadaardige witte bloedcellen de kans krijgen om zich vermenigvuldigen. Door een behandeling met Tasinga wordt het niveau van het proteïne afgebouwd tot minder dan 0,10% van het oorspronkelijke niveau.

Syndicatie