Wat zijn de symptomen van een longontsteking?

Wat zijn de symptomen van een longontsteking?

Een longontsteking kan gepaard gaan met heel wat symptomen

Vroeger was een longontsteking een zeer gevaarlijke aandoening, die maar al te vaak de dood tot gevolg had. Gevaarlijk blijft de longontsteking nog steeds, zij het in mindere mate dan vroeger. In de meeste gevallen zal iemand met een longontsteking vrij snel herstellen, mits tijdig medisch ingrijpen. Bepaalde bevolkingsgroepen blijven echter kwetsbaar voor een longontsteking. Daarbij denken we meer bepaald aan ouderen van dagen, babies en mensen met een andere aandoening.

De kiemen voor de meest voorkomende vorm van longontsteking worden in het dagelijks leven opgestoken. De patiënt zal zich plots niet goed voelen, met verschijnselen die sterk gelijken op die van een verkoudheid of een griep. Het onderzoek door de dokter zal echter de juiste diagnose stellen: het betreft wel degelijk een longontsteking en geen verkoudheid of griep. We kunnen wel een vermoeden hebben dat van een longontsteking, maar de uiteindelijke diagnose zal toch door een dokter gesteld moeten worden.

Een longontsteking kan worden veroorzaakt door een bacterie of door een virus. Wanneer het een vorm van longontsteking veroorzaakt door een bacterie betreft, zullen de symptomen al vrij snel zichtbaar worden. De vraag is uiteraard wat de symptomen van een longontsteking zijn. Die kunnen zeer divers zijn, zoals uit onderstaand lijstje blijkt.

Het ophoesten van slijm uit de longen is één van de meest kenschetsende symptomen van een longontsteking. Dat slijm kan roestkleurig zijn of eventueel groen gemengd met bloed. Het hoesten kan ernstige vormen aannemen en zelfs pijnlijk zij. Vaak is een longontsteking voorafgegaan door een verkoudheid of griep en gebeurt de overgang van de ene naar de andere aandoening eerder ongemerkt.

Koorts is uiteraard ook één van de kenmerken van een longontsteking. Die koorts kan hardnekkig zijn en somst zelfs tot ijlen leiden. Opnieuw is er verwarring mogelijk met vormen van koorts die door andere factoren dan door een longontsteking veroorzakt worden.

Ademhalingsproblemen wijzen eveneens in de richting van een longontsteking. De ademhaling kan versnellen, of iemand kan kortademig worden als gevolg van een longontsteking. Rillingen horen er ook bij, evenals zelfs tandenklapperen. Dat kan één keer gebeuren tijdens het ziekteproces of zelfs meerdere keren.

Het hoesten of inhaleren kan een al aanwezige pijn in de borst nog versterken. Daarnaast kan er sprake zijn van versnelde hartslag en een gevoel van vermoeidheid of zwakte. Ook misselijkheid en braken kunnen symptomen van een longontsteking zijn, evenals diarree.

Syndicatie