Behandeling van een longontsteking is afhankelijk van de oorzaak er van

Behandeling van een longontsteking is afhankelijk van de oorzaak er van

Een longontsteking veroorzaakt door virussen gaat meestal van zelf over

In veel gevallen blijft een longontsteking relatief mild van karakter, maar in sommige gevallen kunnen de symptomen ernstiger zijn. Dat is bijvoorbeeld vaak het geval bij ouderen, waarbij de symptomen bovendien ook verschillend en zelfs afwijkend kunnen zijn. Zo zal een longontsteking bij ouderen vaak niet gepaard gaan met het ophoesten van slijm. Andere symptomen, zoals bijvoorbeeld hoesten en koorts zullen wel dezelfde zijn als de vormen van longontsteking die bij jongere mensen opduiken.

Een belangrijk verschil wat betreft een longontsteking bij ouderen is dat deze vaak gepaard gaat met storingen in het denkpatroon. Oudere mensen met een longontsteking kunnen verward zijn of zelfs aan een delirium gaan lijden. Wie al een longaandoening heeft, kan in geval van een longontsteking deze aandoening zien verergeren. Het is en blijft dus altijd opletten geblazen met een longontsteking.

De symptomen van een longontsteking veroorzaakt door een virus zijn grotendeels dezelfde als die van een longontsteking veroorzaakt door bacteriën. Wel kunnen de symptomen van een longontsteking veroorzaakt door virussen trager optreden en op het eerste gezicht niet zo erg lijken als bij een longontsteking veroorzaakt door bacteriën. Het komt er wel op aan om het onderscheid te maken door wie de longontsteking is veroorzaakt. De dokter zal slijm uit longen onderzoeken om te kijken of de longontsteking door bacteriën dan wel een virus wordt veroorzaakt. Op basis van de gedane vaststelling zal ook de behandeling opgestart worden.

Hoe wordt een longontsteking behandeld? In geval van een longontsteking veroorzaakt door bacteriën, zijn antibiotica de aangewezen weg. Deze zullen bijna altijd deze vorm van longontsteking kunnen genezen. Belangrijk om te onthouden is dat de antibioticakuur volledig moet gevolgd worden, ook al zijn de symptomen van de longontsteking verdwenen of verminderd. Het heeft dus geen om te stoppen met behandeling omdat de patiënt zich beter voelt.

Iemand met een longontsteking kan zich erg ziek voelen, maar na inname van antibiotica zal het genezingsproces snel op gang komen. Toch is het belangrijk om de dokter te raadplegen wanneer er na twee of drie dagen nog geen verbetering merkbaar is. Raadpleeg hoe dan ook een dokter wanneer de symptomen van de longontsteking ernstiger worden. Belangrijk is nog om tijdens een longontsteking veel rust te nemen en om voldoende te drinken. Op die manier zal uitdroging worden voorkomen. Stop ook in ieder geval met roken tijdens de longontsteking. Wie zichzelf wakker houdt door te hoesten, zal een medicijn moeten nemen om dat hoesten te doen verminderen. Wie zeer ernstige symptomen van een longontsteking, een zwak afweersysteem of andere ernstige aandoeningen heeft, laat zich beter in een ziekenhuis opnemen. In geval van een longontsteking veroorzaakt door een viris, zal deze meestal overgaan zonder inname van medicijnen.

Syndicatie