Hoe kan ik een kind met kleurenblindheid helpen?

Hoe kan ik een kind met kleurenblindheid helpen?

Hoe eerder het probleem bekend is, hoe eerder een oplossing kan worden aangereikt

Ouders stellen soms pas na verloop van jaren vast dat hun kind kleurenblindheid heeft. Dat hoeft geen ramp te zijn, met deze aandoening valt best te lezen. Iedereen wilt echter het beste voor zijn of haar kinderen, zodat alles op alles zal worden gezet om een oplossing voor het probleem te bedenken. Tot op zekere hoogte kan die hulp inderdaad worden geboden.

Hoe kan ik een kind met kleurenblindheid helpen? Het aanreiken van hulp is niet onbelangrijk, want de schoolprestaties van het kind kunnen er door verbeteren. Kinderen die kleurenblind zijn, hebben vaak moeite om te leren lezen. Uiteindelijk kan dat leiden tot slechte punten en uiteindelijk tot een laag zelfvertrouwen.

Hoe eerder het probleem bekend is, hoe eerder een oplossing kan worden aangereikt. Daarom is het zaak om een kind tijdig te laten testen, kwestie van aan de weet te komen of het al dan niet kleurenblind is. Dat kan via een gewone routinetest van de ogen. Aarzel vervolgens om de onderwijskrachten op de hoogte te brengen van het probleem. Zij kunnen zich vervolgens aan de kleurenblindheid van zoon of dochter aanpassen.

 

Syndicatie