Glaucoom (groene staar) kan verschillende vormen aannemen en verschillende oorzaken hebben

Sommige bevolkingsgroepen hebben een grotere aanleg voor het ontwikkelen van glaucoom (groene staar)

De oorzaken van glaucoom (groene staar) zijn niet altijd even duidelijk. In zeldzame gevallen kan deze aandoening worden veroorzaakt door harde aanraking of door een chemische verwonding van het oog. Andere mogelijke oorzaken zijn een zware ooginfectie, een blokkade van de bloedvezels in de ogen, onstekeningen aan de ogen of, in sommige gevallen een operatie aan de ogen vanwege een andere aandoening. In de meeste gevallen doet glaucoom (groene staar) zich aan beide ogen tegelijkertijd voor, maar in zeldzame gevallen treft de aandoening slechts één oog of kan de aandoening in beide ogen verschillende vormen aannemen.

De meest voorkomende vorm van glaucoom (groene staar) is de zogenaamde open-angle glaucoma, ook wel wide-angle glaucoma genoemd. De structuur van het oog lijkt normaal, maar vloeistof in de ogen vloeit niet af zoals het moet. Als gevolg daarvan doet zich een opstapeling van vocht in de ogen voor, met als gevolg het opduiken van glaucoom (groene staar).

Dan is er nog angle-closure glaucoma, ook wel acute of chronic angle-closure of narrow-angle glaucoma genoemd. Deze vorm van glaucoom (groene staar) is minde algemeen en kan een plotse opbouw van vocht in het oog veroorzaken. Afvloeien van het overtollig vocht lukt niet omdat de hoek tussen de iris en het netvlies (waar zich een drainagekanaal voor het oogvocht bevindt) te klein is. De pupil kan zich te wijd openen, waardoor de hoek verkleint en waardoor zodoende het afvloeien van het oogvocht verhinderd wordt.

Minder vaak komt een vorm van glaucoom voor waarbij de oogdruk op het eerste gezicht normaal is maar waarbij de aantasting van de gezichtzenuw die kenmerkend is voor glaucoom (groene staar) uiteindelijk toch optreedt. Deze vorm van glaucoom (groene staar) wordt het normale-drukglaucoom genoemd.

Deze vorm van glaucoom (groene staar) kan acuut optreden, meer bepaald door het plotseling afsluiten van de natuurlijke afvoer van het oogvocht. De oorzaak kan liggen in een verwijde pupil, bijvoorbeeld als gevolg van het toedienen van pupilverwijdende oogdruppels. Deze vorm van glaucoom (groene staar) komt meestal onverwacht, soms zonder reden en soms als mogelijk gevolg van een aantal andere oogaandoeningen. Bij deze vorm van glaucoom (groene staar) is dringend medisch ingrijpen vereist. Glaucoom (groene staart) kan echter ook het gevolg zijn van opgelopen trauma's, bloedingen in het oog of gebruik van medicijnen zoals bijvoorbeeld corticosteroïden.

Sommige bevolkingsgroepen hebben een grotere aanleg voor het ontwikkelen van glaucoom (groene staar). Dat is onder meer het geval bij slechtzienden, Oost-Europeanen, diabetespatiënten enzovoort. 

Syndicatie