Glaucoom (groene staar) kan tot volledige blindheid leiden

Regelmatig bezoek aan de oogarts is noodzakelijk om glaucoom (groene staar) tijdig te ontdekken, symptomen zijn niet altijd even duidelijk

Bij de oogziekten is glaucoom (groene staar) één van de meest gevreesde. Deze aandoening gaat gepaard met verhoogde druk in de oogbol, druk die leidt tot een verminderd gezichtsvermogen en uiteindelijk tot blindheid. Dat is de gewone vorm van glaucoom (groene staar), maar er bestaat echter ook een vorm van glaucoom waarbij de oogdruk op het eerste gezicht normaal is, maar waarbij de aantasting van de gezichtzenuw die karakteristiek is voor glaucoom (groene staar) uiteindelijk toch optreedt. Deze vorm wordt het normale-drukglaucoom genoemd.

Regelmatig bezoek aan de oogarts is noodzakelijk om glaucoom (groene staar) tijdig te ontdekken, want symptomen zijn niet altijd even duidelijk. De aandoening treedt meestal na het veertigste levensjaar op en kent een geleidelijk verloop. Naarmate de tijd verstrijkt vermindert het gezichtsvermogen als gevolg van glaucoom (groene staar), maar de patiënt merkt daar vaak slechts iets van wanneer het al te laat is.

De oorzaak van glaucoom (groene staar) moet worden gezocht in de opbouw van de veel vochtdruk in het oog. Waarschijnlijk speelt bij deze aandoening erfelijke aanleg een grote rol. De oplopende vochtdruk, ook wel intraoculaire druk genoemd, kan de oogzenuw beschadigen. Deze oogzenuw is verantwoordelijk voor de transmissie van beelden opgeslagen door het oog naar de hersenen. Wanneer de schade aangericht door de oogdruk toeneemt, zal glaucoom (groene staar) uiteindelijk blindheid veroorzaken. Die blindheid duikt na een paar jaar op, tenzij de glaucoom (groene staar) wordt behandeld.

De meeste mensen die lijden aan glaucoom (groene staar) ondervinden in een vroeg stadium geen hinder van de aandoening, van pijn of andere symptomen als gevolg van de verhoogde druk in de oogbol is geen sprake. Zodoende is er geen enkele aanleiding die laat vermoeden dat er sprake is van glaucoom (groene staar). Daarom is het belangrijk om regelmatig een checkup door de oogarts te laten doen, bij dat onderzoek kan glaucoom (groene staar) wel tijdig aan het licht komen. Daardoor kan glaucoom (groene staar) worden behandeld lang voor het stadium van de blindheid is bereikt.

Wie meer dan 45 jaar oud is en een familietraditie heeft van glaucoom (groene staar), moet extra waakzaam zijn. Een compeet oogonderzoek elk jaar wordt dan van harte aanbevolen. Wie daarenboven ook nog last heeft van diabetes, inclusief een familiegeschiedenis van glaucoom (groene staar), mag zelfs nog vaker een afspraak met de oogarts maken. 

Syndicatie