Wat zijn de symptomen van glaucoom (groene staar)?

Het eerste signaal van glaucoom (groene staar) is meestal het geleidelijk verlies van gezichtsvermogen

Bij de meeste mensen zijn er weinig of geen symptomen die laten vermoeden dat ze aan glaucoom (groene staar) lijden. Het eerste signaal van glaucoom (groene staar) is meestal het geleidelijk verlies van gezichtsvermogen aan de rand van het oog. Dat verlies verloopt echter geleidelijk, zodat het niet altijd opgemerkt wordt. Pas in een late fase van glaucoom (groene staar) wordt het duidelijk dat er iets abnormaals aan de hand is.

Het kan om verschillende redenen interessant zijn om jaarlijks een bezoek aan de oogarts af te leggen, maar glaucoom (groene staar) is er daar één van. Zonder medische hulp is het echter moeilijk om de diagnose glaucoom (groene staar) te stellen, tenzij er zich onverwachte verwikkelingen voordoen. Die kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van het feit dat de intraoculaire druk tot een zeer ernstig niveau is gestegen. In dat geval zijn plotse pijn, hoofdpijn, een verstoord zich en of het opduiken van halos rond licht verschijnselen die kunnen wijzen op glaucoom (groene staar).

We zetten hieronder een aantal symptomen die kunnen wijzen op glaucoom (groene staar) op een rijtje. Bij het opduiken van één of meer van deze symptomen zoekt u best meteen medische hulp;

Het opduiken van halos rond licht
Versmald gezichtveld (de zogenaamde tunnelvisie)
Gezichtsverlies
Roodaangelopen ogen
Wazige ogen
Misselijkheid of braken
Pijn in het oog

De diagnose van glaucoom (groene staar) gebeurt door een oogarts, die het gezicht zal testen. Zijn onderzoek spreidt zich echter ook uit tot het meten van de oogdruk. Vooral het perifere zicht zal worden getest op mogelijk gezichtsverlies als gevolg van glaucoom (groene staar). De testen op glaucoom (groene staar) zijn pijnloos en nemen relatief gezien weinig tijd in beslag.

Is de diagnose glaucoom (groene staar) gesteld, dan kan de behandeling beginnen. Er zijn hoofzakelijk drie manieren waarop glaucoom (groene staar) kan worden behandeld: oogdruppels, een laseroperatie of een micro-operatie. Oogdruppels zijn in de eerste plaats bedoeld om het vochtgehalte in het oog te verlagen of om de afvloei van vocht te bevorderen. Deze druppels voor de bestrijding van glaucoom (groene staar) kunnen echter wel een aantal neveneffecten met zich meebrengen, zoals allergie, rode en/of geïrriteerde ogen enzovoort. Sommige glaucoom (groene staar) medicijnen kunnen impact hebben op het hart of de longen. Vergeet daarom nooit om de dokter op de hoogte te brengen van de medicatie.
    
Laseroperatie kan een andere manier zijn om glaucoom (groene staar) te behandelen. Er zijn verschillende vormen van laseroperatie mogelijk, naargelang van de aard van het glaucoom (groene staar) dat zich voordoet. Bij micro-operatie wordt er een nieuw kanaal gevormd om vocht te laten afvloeien, waardoor de intraoculaire druk als gevolg van glaucoom (groene staar) afneemt. Soms mislukt deze vorm van opereren en moet de ingreep overgedaan worden. Sommige vormen van glaucoom (groene staar) worden door verschillende ingrepen tegelijkertijd begrepen.

Voorkomen van glaucoom (groene staar) is niet mogelijk, maar bij een vroege behandeling kan de ziekte wel gecontroleerd worden. Verlies van gezichtsvermogen is echter onvermijdelijk en kan niet worden hersteld. De meeste mensen die lijden aan de aandoeningen worden echter niet blind.

Syndicatie