Help, ik heb psoriasis. Wie kan mij helpen?

Help, ik heb psoriasis. Wie kan mij helpen?

Onderzoek maakt weg vrij voor nieuwe behandeling tegen specifieke vorm van psoriasis

We willen de mensen niet te eten geven die in meer of mindere mate van psoriasis te lijden hebben. Deze huidziekte komt veel meer voor dan de meesten onder ons weten. Bovendien is er nog geen doeltreffende remedie voor op de markt, zodat degenen die last hebben van psoriasis op hun honger blijven zitten. Maar er is eindelijk weer wat meer hoop: de ontrafeling van het moleculaire mechanisme leidt tot nieuwe therapeutische inzichten en dus mogelijk ook een oplossing voor de problemen verbonden aan het ziektebeeld van psoriasis.

Inna Afonina en Elien Van Nuffel hebben onder leiding van professor Rudi Beyaert (VIB/UGent) het moleculaire mechanisme onderzocht waardoor mutaties in het CARD14-gen chronische ontstekingen veroorzaken bij patiënten met psoriasis. Daarbij ging hun aandacht vooral uit naar keratinocyten, een specifiek type huidcellen met een sleutelrol bij psoriasis. Deze huidcellen groeien abnormaal snel en produceren heel wat ontstekingsbevorderende elementen.

Het onderzoeksteam kon aantonen dat er een fysieke en functionele interactie bestaat tussen CARD14 en het eiwit MALT1. CARD14 stimuleert MALT1 tot het verknippen en uitschakelen van cellulaire eiwitten die het immuunsysteem normaal gezien in toom houden. Mutaties in het CARD14-gen, die optreden bij psoriasis, bevorderen de vorming van hyperactieve CARD14/MALT1-complexen, en veroorzaken bijgevolg abnormaal veel immuunresponsen en ontstekingen bij patiënten met psoriasis.

Professor Rudi Beyaert (VIB/UGent): “We hebben menselijke huidcellen behandeld met chemische stoffen die de MALT1-activiteit afremmen. De productie van ontstekingsbevorderende eiwitten als gevolg van de mutaties in het CARD14-gen, verlaagde door deze behandeling. We hopen een industriële partner te vinden om deze veelbelovende resultaten samen verder te ontwikkelen tot een doeltreffend geneesmiddel voor psoriasis.”

Syndicatie