Hoe leer ik emotioneel leven met psoriasis?

Hoe leer ik emotioneel leven met psoriasis?

In tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen is psoriasis meer dan een huidziekte

In tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen is psoriasis meer dan een huidziekte. Dat misverstand heeft uiteraard te maken met het feit dat de ziekte jeuk op de huid veroorzaakt, wat aanleiding geeft tot een ongemakkelijk gevoel. Dat maakt het leven met psoriasis niet tot een pretje. Maar er is meer: de ziekte kan ieder aspect van het menselijk leven aantasten.

De symptomen doen zich inderdaad op de huid voor, maar de gevolgen kunnen veel verder reiken dan de huid. Emotioneel wordt het leven van een psoriasis-lijder ook flink dooreengeschud. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de problemen die zich op emotioneel vlak kunnen voordoen. De gevolgen van psoriasis op een relatie mogen bijvoorbeeld niet onderschat worden. Hetzelfde geldt echter voor de carrière en – als verlengstuk daarvan – op de financiële situatie. Het zal daarmee duidelijk zijn dat de gevolgen van psoriasis veel verder reiken dan de huid.

Ondanks al hun lijden zijn veel mensen die aan psoriasis lijden te trots om hulp te gaan zoeken. Robert Brodell, dermatoloog aan de Amerikaanse Northeastern Ohio Universities College of Medicine en notoir psoriasis-specialist stelt vast dat veel psoriasis-lijders uiteindelijk de moed opgeven en besluiten dat er toch niets aan de ziekte te doen is. Ze ploeteren op hun eentje maar verder en dat is uiteraard niet de juiste ingesteldheid.

Zelfs de meeste dermatologen onderschatten volgens Brodell de psychologische impact van psoriasis. Alan Menter, president van de International Psoriasis Council, heeft daar al herhaaldelijk zijn beklag overgedaan.  Dermatologen gaan vooral de uiterlijke symptomen bestrijden en laten de rest met rust. Menter weet echter uit eigen ervaring dat alleen focussen op de huid niet voldoende is. Hij kan aan de hand van onderzoeken aantonen dat er een grote emotionele impact van psoriasis is. De aandoening kan de levenskwaliteit van heel wat mensen ten gronde aantasten. De enige vorm van ziekte die zwaarder inwerkt op de menselijke geest is een depressie.

Vooral het stigma dat psoriasis op iemand werpt, blijkt in de praktijk belangrijk te zijn. Dat stigma kan in snel tempo iemands levenswijze gaan beïnvloeden. Wie aan psoriasis lijdt, zal proberen dat zo veel mogelijk te verstoppen. Ook het maken van verontschuldigen voor het niet zo prettig gezicht hoort daar bij, evenals het vermijden van sociale situaties waar de psoriasis kan opgemerkt worden. In het ergste geval kan psoriasis aanleiding geven tot sociale isolatie of tot wijzigingen in ganse persoonlijkheid. Iemand met een grote mate van zelfzekerheid kan uitgroeien tot een bang, onzeker iemand. Zonder ingrijpen kan psoriasis uiteindelijk eindigen in een depressie. Er zijn studies die uitwijzen dat ongeveer een kwart van de mensen met psoriasis ook een depressie krijgt. Voorkomen is daarom eens te meer beter dan genezen. Wacht dus niet tot er een depressie komt en zoek als psoriasis-lijder tijdig hulp.

Syndicatie