Ontwijkend gedrag bij hyperventilatie is totaal fout

Ontwijkend gedrag bij hyperventilatie is totaal fout

Door de zure appel heen bijten, is bij hyperventilatie vaak de beste oplossing

Hoe erg kan hyperventilatie zijn? Hangt er van af hoe ver u de situatie laat escaleren. In erge gevallen van hyperventilatie durft iemand zijn eigen huis niet meer te verlaten, niet meer alleen te blijven, zelfs een arm of been uitsteken kan er te veel aan zijn. Iemands leven kan compleet door hyperventilatie worden gedicteerd en dat maandenlang.

Ontwijkend gedrag is bij hyperventilatie geen onbekend fenomeen. Stel u hebt uw eerste hyperventilatie-aanval in de wagen gebleven. De volgende keer zal u niet meer staan te springen om nog achter het stuur te kruipen. Maar daar stopt het verhaal niet mee. In een volgende fase zal mogelijk gaan hyperventileren achter het stuur van uw fiets. Ook uw fiets belandt dus in het tuinhuisje en zal daar niet meer uitkomen.

Door de zure appel heen bijten, is bij hyperventilatie vaak de beste oplossing. Wie een hyperventilatie-aanval heeft gekregen achter het stuur, kruipt liefst weer zo snel mogelijk opnieuw achter datzelfde stuur. Valt die ervaring mee, dan is het ergste kwaad waarschijnlijk geleden. Vergeet niet om steeds een plastic zakje mee te nemen wanneer u zich opnieuw in een situatie begeeft in dewelke u de vorige keer een hyperventilatie-aanval hebt gekregen. Uiteindelijk zal u de situatie opnieuw de baas raken, wat vanzelfsprekend een goed gevoel zal geven.

Er doen zich echter ook moeilijkere situaties voor. Zo kan hyperventilatie bijvoorbeeld voor iemand met claustrofobie het gevolg kunnen zijn van geblokkeerd te raken in een lift. In dat geval – de claustrofobie verdwijnt niet met een plastic zakje kan therapie noodzakelijk zijn. De therapeut zal u – willens nillens – confronteren met situaties waar u in het verleden gegarandeerd hyperventilatie-aanvallen kreeg. Het heeft echter geen zin om iemand met zware claustrofobie onvoorbereid in een lift te zetten. Het experiment met de lift zal dus in schuifjes gebeuren.

In eerste instantie zal u onder begeleiding van de therapeut de lift nemen. Deze zal rustig op u inpraten, zodat u duidelijk begrijpt dat u zonder één enkel gevaar van het gelijkvloer met de lift naar het eerste verdieping kunt gaan. In een volgende fase zullen de verplaatsingen met de lift stapsgewijs uitgebreider worden. Zo leert u beetje bij beetje dat u zonder gevaar te lopen toch de lift kunt nemen. Gelijkaardige situaties kunnen ook geoefend worden met vliegtuigen, wagens, treinen enzovoort. Belangrijk is dat u ervaart dat u zonder enig risico op hyperventilatie te lopen gevaarlijke situaties de baas kan. Het komt er dus met andere woorden steeds op aan om door de zure appel heen te bijten.

U kan dat uiteraard ook op eigen houtje doen. Wie bang is om het eigen huis te verlaten, kan dat stapsgewijs doen. Ga elke keer 100 meter verder en voor u het zelf beseft bent u opnieuw in staat om grote wandelingen te maken. Het zal u bovendien een goed gevoel geven dat u zelf uw handicap hebt overwonnen.

Syndicatie