Hoe kan ik hyperventilatie krijgen?

Hoe kan ik hyperventilatie krijgen?

Een emotionele shock kan hyperventilatie veroorzaken, maar ook alcohol- en of drugmisbruik kunnen een rol spelen

Hyperventilatie plaatst de medische wereld nog steeds voor vraagtekens, want het is bijvoorbeeld allesbehalve duidelijk hoe men de aandoening kan krijgen. Uiteindelijk draait alles om een verkeerde manier van ademhalen, maar dan nog blijft de vraag hoe en waarom iemand op de foute manier gaat ademhalen.

Hoe kan ik hyperventilatie krijgen?, zo luidt uiteindelijk de vraag die moet worden gesteld. Die vraag stellen is makkelijk, het antwoord geven een stuk moeilijker. Sommige mensen lijken aanleg te hebben voor hyperventilatie, terwijl anderen er compleet ongevoelig voor lijken te zijn. Bovendien blijkt ook niet iedereen op dezelfde manier te hyperventileren. Het lijkt waarschijnlijk dat externe factoren een rol spelen bij het krijgen van deze toch wel vervelende aandoening.

Een emotionele shock kan hyperventilatie veroorzaken, maar ook alcohol- en of drugmisbruik kunnen een rol spelen. Zo is het bekend dat zware drinkers op een bepaald moment kunnen gaan hyperventileren wanneer ze een forse kater hebben. Hetzelfde geldt voor cannabisgebruikers die in een ‘verkeerde’ roes belanden. In gebruikerskringen spreekt men dan van flippen. Maar ook een verkeerd gelopen liefde, een overlijden van iemand uit familie- of vriendenkring, het verlies van de baan enzovoort kunnen tot hyperventileren leiden. 

Syndicatie