Hormonen kunnen een rol spelen bij ziekte van Parkinson

Hormonen kunnen een rol spelen bij ziekte van Parkinson

 Uit een nieuwe studie zou blijken dat vrouwen met een grote vruchtbaarheid gevoeliger zijn voor de ziekte van Parkinson. Het betreft dan meer bepaald vrouwen die vier of meer kinderen baarden.
 
Vrouwen die meer dan 39 jaar vruchtbaar zijn en daarna een natuurlijke menopauze kennen, zouden anderzijds minder risico lopen op de ziekte van Parkinson. Gemiddeld zijn vrouwen 35 of 36 jaar vruchtbaar.
 
Beschermende rol voor vrouwelijke hormonen?
 
Uit de studie zou met andere woorden dat hormonen een rol kunnen spelen in het Parkinson-proces. Dat vermoeden bestond overigens al langer, want er werd al 15 jaar gezocht naar een verband tussen beiden. Mogelijk kunnen vrouwelijke hormoen een beschermende rol spelen.
 
Vrouwen met een natuurlijke menopauze en een vruchtbaar leven van meer dan 39 jaar zouden 18% minder risico hebben op de ziekte dan vrouwen met 33 jaar of minder vruchtbaar en eveneens een natuurlijke menopauze.
 
Vrouwen met vier of meer kinderen zouden daarentegen 20% meer kans hebben om Parkinson te krijgen dan vrouwen met maar twee of drie kinderen. Bij vrouwen die hun menopauze niet op natuurlijk weg kregen, werd geen verband tussen vruchtbaarheid en Parkinson vastgesteld.
 
Wel was er een dubbel risico op Parkinson bij vrouwen die hun menopauze niet op natuurlijke wijze kregen en die hormonentherapie ondergingen. Bij de groep met een natuurlijke menopauze en hormonentherapie werd geen verband vastgesteld.
 
Hormonenspiegel lijkt bepalend
 
Het is nog niet duidelijk waarom meervuldige zwangerschappen de risico’s op Parkinson verhogen. Mogelijk spelen de talrijke postpartum periodes een rol. In deze periodes daalt de hormonenspiegel telkens.
 
Op basis van de verkregen resultaten is het echter nog wat prematuur om al verdere conclusies te trekken. Bijkomend onderzoek is in ieder geval noodzakelijk om te mogen conclunderen dat hormonentherapie een bescherming tegen Parkinson kan bieden.
 
Dopamine cruciaal
 
Bij Parkinson patiënten gaan de cellen aan één kant van de hersenen er sterk op achteruit. Deze hersencellen produceren normaal dopamine, een chemische stof die als boodschapper functioneert tussen de verschillende delen van de hersenen.
 
In een vergevord stadium krijgen Parkinson-patiënten moeite met praten, wandelen of andere gewone dingen. Genezing is nog niet mogelijk, wel bestaan er heel wat medicijnen die de symptomen kunnen verlichten.

 

Syndicatie