Verband tussen ziekte van Parkinson en Alzheimer (dementie)?

Verband tussen ziekte van Parkinson en Alzheimer (dementie)?

Bijna een derde van de personen met ziekte van Parkinson krijgen Alzheimer-achtige symptomen

Bestaat er een verband tussen de ziekte van Parkinson en Alzheimer (dementie)? Wetenschappelijk onderzoek zal dit moeten uitwijzen, maar dergelijke band kan alleszins vermoed worden.

Tot een derde van de patiënten die lijden aan de ziekte van Parkinson kunnen Alzheimer krijgen. Ook andere vormen van dementie zijn mogelijk, zoals bijvoorbeeld een aan Alzheimer verwachte vorm van verwarring.

Deze evolutie doet zich meestal voor in een latere fase van de ziekte van Parkinson. Overigens kan ook een depressie leiden tot geheugenverlies en verwarring. Hallucinaties zijn ook mogelijk, waarschijnlijk hoofdzakelijk als gevolg van de genomen medicatie.

Syndicatie